ABC SYSTEMU ALARMOWEGO

 • alarmschemat

ABC Systemu Alarmowego

Obecnie systemy alarmowe charakteryzują się szeroką gamą rozwiązań technicznych. Bez względu jednak na rodzaj rozwiązań, każdy profesjonalny system alarmowy zbudowany jest z elementów, które spełniają podobny zestaw funkcji.

Nadrzędnym elementem systemów alarmowych jest płyta główna, często nazywana centralą alarmową . To do niej trafiają wszelkie informacje z czujek oraz modułów rozszerzeń – jeżeli takie istnieją w strukturze systemu. Centrala odpowiada również za odpowiednie zadziałanie elementów sygnalizacyjnych (sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne) oraz modułów komunikacyjnych. Centrala także w dzisiejszych czasach odgrywa coraz większą rolę jeżeli chodzi o dodatkowe funkcjonalności tj. sterownie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami itp.

Kolejne z urządzeń, nieodzownych przy budowaniu profesjonalnego systemu alarmowego  możemy podzielić na:

 • urządzenia detekcyjne (czujki)
 • urządzenia sygnalizacyjne (sygnalizatory)
 • urządzenia komunikacyjne (komunikatory)

Urządzenia detekcyjne

Odpowiadają za odbiór, wstępną weryfikację i wysłanie sygnału do centrali odpowiadają czujki alarmowe. Urządzenia te ze względu na zastosowany rodzaj detekcji, sposób działania można podzielić na:

Pasywne czujki podczerwieni, czujki dualne oraz tory podczerwieni mogą występować jako czujki do instalacji wewnątrz budynku jak i do zastosowań zewnętrznych.

Sygnalizatory

Najistotniejszy podział jaki wyróżniamy w tych urządzeniach wynika z lokalizacji montażu urządzeń:

 • zewnętrzne
 • wewnętrzne

Kolejny podział wynika z formy sygnalizacji :

 • sygnalizatory optyczne
 • sygnalizatory akustyczne
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne

W przypadku sygnalizatorów nie bez znaczenia jest także  ich dodatkowa funkcja prewencyjna.

Urządzenia komunikacyjne

W przypadku tych urządzeń ze względu na zastosowaną technologię komunikacji wyróżniamy:

 • komunikatory telefoniczne
 • komunikatory GSM/GPRS
 • Komunikatory TCP/IP

Centrala alarmowa będąca w stanie uzbrojonym w przypadku, gdy otrzymuje od detektorów odpowiedni sygnał wyzwala alarm, który może przyjmować kilka form werbalizacji. Za etap realizacji alarmu odpowiadają urządzenia sygnalizacyjne i komunikacyjne. Obie te grupy służą do informowania ustalonych podmiotów o stanie alarmowym systemu, z tym, że sygnalizatory pełnią tą funkcję lokalnie – bezpośrednio w obszarze chronionym, podczas gdy komunikatory odpowiedzialne są za zdalną transmisję informacji do wybranych odbiorców poza obszarem systemu. Komunikatory oprócz wysyłania informacji o alarmie mogą wysyłać informacje o wszelkiego typu (zdefiniowanych) zmianach stanu systemu.

Posiadając tak podstawową wiedzę można przystąpić do wyboru systemu odpowiedniego  dla użytkownika – spełniającego jego podstawowe założenia bezpieczeństwa i funkcjonalności.

You may also like...