Jak działa ręczny ostrzegacz pożarowy?

ROP, czyli ręczny ostrzegacz pożarowy, to proste urządzenie, za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej. Skorzystać z niego może każda osoba, która znajduje się w budynku i zauważyła potencjalne zagrożenie pożarem. 

Swoją skuteczność systemy pożarowe zawdzięczają wczesnemu ostrzeganiu przed zagrożeniem. Dzięki nim minimalizuje się ryzyko tragicznych skutków pożaru. Zadymienie i ogień to poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. Systemy ostrzegania przed pożarem znajdują się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Powinny być stałym wyposażeniem obiektów komercyjnych, biurowych oraz domów wielorodzinnych. 

Jak działa ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy?

ROP ma formę czerwonej skrzynki z przyciskiem chronionym szybką z tworzywa sztucznego. Szybka zapobiega przypadkowemu uruchomieniu alarmu. Ostrzegacze różnią się od siebie pod względem budowy, jednak obsługa zawsze jest taka sama. Należy zbić lub usunąć szybkę zabezpieczającą, a następnie nacisnąć przycisk. Doprowadzi to do przekazania informacji do centrali systemu alarmowego. Takie urządzenia jak ROP umieszcza się w różnych punktach w budynku, aby każda osoba znajdująca się wewnątrz miała do nich nieograniczony dostęp. 

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy DMA05 firmy SD3
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy firmy SD3

Na polskim rynku dostępne są dwa typy ręcznych ostrzegaczy pożarowych: ROP A i ROP B. Czym różnią się od siebie te urządzenia?

ROP A 

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu A o działaniu pojedynczym uruchamiany jest bezpośrednio. Co to oznacza? System alarmowy uruchamia się już w momencie, gdy szybka zabezpieczająca zostanie stłuczona lub się przemieści. Jeśli ROP został zabezpieczony szybą ze szkła, należy zachować ostrożność przy jej rozbijaniu. Próba zniszczenia takiej szybki dłonią może skończyć się zranieniem.

ROP B

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu B działa na zasadzie podwójnej, a jego uruchomienie odbywa się pośrednio. W przypadku tego typu urządzeń po zbiciu szybki należy jeszcze wcisnąć przycisk alarmowy. Wówczas ROP przekaże informację do systemu, a ten za pomocą sygnałów świetlnych lub dźwiękowych powiadomi o zagrożeniu osoby, które przebywają w budynku. 

Hello, world!
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy DMA05 SD3
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy DMA05 SD3

Przycisk za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej!

Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R BOSCH
Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R BOSCH

Przycisk za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej!

Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100/PL SATEL
Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100/PL SATEL

Przycisk za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej!

Jak rozmieścić ROP-y w budynku?

Przepisy przeciwpożarowe i normy budowlane bardzo dokładnie określają, w jakich miejscach należy zamontować ręczne ostrzegacze pożarowe. ROP-y muszą być umieszczone na ścianie na wysokości od 1,2 do 1,6 m. Powinny zostać rozmieszczone w taki sposób, aby osoby pracujące w budynku miały do nich łatwy dostęp. Przyjmuje się, że 30 m to maksymalna odległość, jaka może dzielić osoby znajdujące się w budynku od ostrzegacza. Ponadto ROP-y powinny znajdować się na każdej klatce schodowej (na każdej kondygnacji) i przy wszystkich wejściach do budynku. Jeśli w obiekcie zainstalowane są przyciski oddymiania, wówczas ręczne ostrzegacze pożarowe montuje się przy wejściach na klatkę schodową. 

Klucz do ręcznego ostrzegacza pożarowego firmy BOSCH

W budynkach, w których system sygnalizacji pożarowej łączy się z najbliższą jednostką straży pożarnej, ROP-y umieszcza się w pobliżu centralki. Nie można zapomnieć o zainstalowaniu ostrzegaczy w miejscach, które są szczególnie zagrożone pożarem. Chodzi tu zwłaszcza o zakłady produkcyjne, gdzie podczas codziennej pracy może dojść do przypadkowego zaprószenia ognia.

Ręczny ostrzegacz pożarowy służy do sygnalizowania zagrożenia i zwykle używa go osoba, która je zauważyła. Dlatego warto, żeby w pobliżu ostrzegacza znajdowała się również gaśnica lub hydrant ścienny. Po uruchomieniu sygnalizacji można przejść do próby ugaszenia ognia, jeśli jest to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu. 

Odpowiednio rozmieszczone ROP-y to ważny element instalacji ostrzegawczej w budynku. Pozwalają na zaalarmowanie osób przebywających w budynku na tyle wcześnie, aby można było podjąć ewakuację.

Zobacz także: Czujka dymu – montaż i zastosowanie

Może Ci się również spodoba