Nadajnik radiowy w systemach przyzywowych – podstawa niezastąpionej komunikacji

Nadajniki radiowe są jednym z elementów systemów przyzywowych i znajdują zastosowanie w wielu miejscach. Powszechnie takie systemy montowane są w miejscach użyteczności i pomocy publicznej (np. w szpitalach). Mogą być dostępne także w hotelach lub halach produkcyjnych. W jaki sposób działają?

Systemy przyzywowe służą do zapewnienia szybkiej i właściwie niezawodnej komunikacji. Nadajnik radiowy w systemach przyzywowych przesyła sygnał poprzez fale radiowe, a maksymalny zasięg przesyłu wynosi ok. 250–300 metrów. Zastosowane nadajników radiowych i systemów przyzywowych (zwanych też przywoławczymi) jest bardzo szerokie.

Nadajniki radiowe do systemów przyzywowych

Niewielkich gabarytów nadajniki radiowe instalowane są najczęściej w ścianach. Pod względem wizualnym nie różnią się zbytnio od innych osprzętów elektronicznych takich jak gniazda sieciowe czy nawet włączniki i wyłączniki oświetlenia lub wentylacji.

To, co wyróżnia nadajniki radiowe od powyższych osprzętów, to zastosowanie i sposób działania. Są to bowiem urządzenia zaprogramowane w taki sposób, by mogły sprawnie komunikować się z centralą. Nadajniki radiowe mogą występować w wersjach ze wbudowanymi bateriami lub być podłączone na stałe do sieci elektrycznej. Sposób komunikacji odbywa się poprzez wykorzystanie częstotliwości radiowej. Po naciśnięciu nadajnika radiowego emitowany jest sygnał, który odbierany jest przez sprzężone urządzenie docelowe danego systemu przyzywowego.

Pod względem technicznym skuteczność funkcjonowania nadajników radiowych zależy głównie od otoczenia. Niektóre rodzaje materiałów mogą bowiem blokować przesył fal radiowych. Powszechnie jednak uważa się, że nadajniki radiowe w systemach przyzywowych są jednym z najsprawniejszych rozwiązań. Poszczególny nadajnik może przesyłać sygnał do drugiego urządzenia oddalonego nawet o 250–300 metrów.

Zastosowanie nadajników radiowych i systemów przyzywowych

Aby zrozumieć cel, w jakim wykorzystywane są nadajniki radiowe, konieczne jest uwzględnienie charakterystyki systemów przyzywowych. Systemy przyzywowe zbudowane są z gniazd przywoławczych (czyli np. nadajników radiowych bądź nadajników wysyłających sygnał w inny sposób) oraz centrali systemu. W najprostszych systemach przyzywowych urządzenia przywoławcze wyposażone są tylko w jeden przycisk. Jego naciśnięcie powoduje określoną konsekwencję – najczęściej wyzwolenie alarmu w centralce systemu. Bardziej zaawansowane systemy przyzywowe składają się z urządzeń dwu- bądź wieloprzyciskowych. Za ich pośrednictwem możliwe staje się wywołanie alarmu w wielu określonych miejscach.

Podstawowym zastosowaniem przedstawianych urządzeń jest komunikacja poprzez fale radiowe z centralą systemu przyzywowego. Głównym celem samych systemów jest z kolei bezpieczeństwo. W zależności od miejsca zastosowania może ono oznaczać różne aspekty.

Systemy przyzywowe implementowane są m.in. w szpitalach. Pacjent lub pielęgniarka może nacisnąć taki przycisk umieszczony w ścianie, aby natychmiast powiadomić np. o niebezpieczeństwa życia lub pożarze (w zależności od funkcji i sposobu zaprogramowania nadajników). W tym zakresie często stosuje się systemy przyzywowe skonfigurowane z dźwiękowymi sygnałami powiadamiania. Osoby chore, które nie są w stanie w sposób głosowy powiadomić o niebezpiecznej sytuacji, mogą po prostu nacisnąć usytuowany przy szpitalnym łóżku przycisk np. nadajnik GORKE (oczywiście nie wszystkie placówki w Polsce są wyposażone w takie przyciski w tak dużej liczbie).

Nadajnik do placówki medycznej z przyciskiem
Nadajnik 2-przyciskowy
PNH-201CKC marki Gorke

Urządzenia te stosowane są również w przemyśle, m.in. w halach produkcyjnych, centrach logistycznych i magazynach. W wielu firmach są wykorzystywane w celu lepszej wymiany informacji i łatwiejszego, szybszego przywoływania pracowników w sytuacji, gdy połączone są z systemami komunikacji głosowej. Podobną funkcję pełnią w restauracjach, barach i hotelach. Umożliwiają bowiem sprawną komunikację między personelem, a to z kolei przekłada się na wyższą jakość obsługi gości.

Przeczytaj również: System przyzywowy – zasada działania i zastosowanie.

Możesz również polubić…