Podstawy telewizji przemysłowej cctv

  • cctv

Podstawy telewizji przemysłowej CCTV

System telewizji dozorowej jest różnie określany : telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, CCTV (ang. closed-circuit television) – należy jednak pamiętać, że wszystkie te nazwy określają dokładnie ten sam system, który daje możliwość nieustannej obserwacji danego obszaru, rejestrację oraz archiwizację obrazu.

System, w dużym skrócie , składa się z następujących elementów:

  • urządzenia do obserwacji obiektu, które po uchwycenie obrazu przekażą go dalej (kamera),
  • urządzenia rejestrującego (rejestrator plus nośnik zapisu, np. twardy dysk)
  • urządzenia wyświetlającego obraz (monitor).

Należy w tym miejscu dodać iż monitor coraz częściej zastępowany jest podglądem w sieci. W tym celu należy zapewnić rejestratorowi możliwość podłączenia go do internetu. Funkcjonalność ta jest coraz bardziej popularna, gdyż dzięki niej użytkownik może w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca  “na świecie z dostępem do internetu“ zalogować się do urządzenia rejestrującego i obejrzeć materiał z kamer zarówna “na żywo” ale również nagranego materiału.

Ważną kwestią jest fakt , że montaż systemu telewizji dozorowej  wiąże się z przeprowadzeniem okablowania. Istnieją metody bezprzewodowego przesyłu obrazu, ale konieczne jest zapewnienie zasilania poszczególnym elementom.

Powyższy schemat przestawia najbardziej typową konstrukcję systemu – systemy montowane w poszczególnych obiektach mogą wyglądać nieco inaczej.

W większości przypadków występuje, mimo rozbieżności, możliwość integracji (łączenia celem współpracy) z innymi systemami. Żeby lepiej to zobrazować, można przytoczyć jedną z wielu kombinacji: natychmiastowe wyświetlanie miejsca wskazanego przez alarm z innego systemu. Przez integrację należy też rozumieć możliwość przesyłu obrazu na dalszą odległość np. przez internet lub innymi mediami do odległego centrum monitoringu.

Należy pamiętać iż tak podstawowe informacje co prawda pomogą w doborze systemu CCTV ale jest jeszcze wiele bardzo istotnych aspektów, które maja wpływ na skuteczność takiego systemu.

Może Ci się również spodoba