iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Detektory wibracji Alarmtech - przegląd rozwiązań

Powrót
22.09.2021

Detektory wibracji to rozwiązanie stosowane do zabezpieczania różnych powierzchni przed próbami sforsowania. Wykorzystując zaawansowane algorytmy obróbki sygnału, wykrywają one drgania o określonej amplitudzie i czasie trwania, co zapewnia niezawodność detekcji i odporność na zakłócenia z zewnątrz. 

Naturalnym stanem rzeczy w każdym budynku jest występowanie wielu zakłóceń, zarówno w efekcie działalności wewnątrz, jak również z uwagi na ruch zewnętrzny. Mogą one być mylnie odbierane jako zdarzenie alarmowe przez konwencjonalne czujniki mechaniczne i w rezultacie generować nieuzasadnione alarmy. Detektory firmy Alarmtech to elektroniczne urządzenia korzystające z efektywnego algorytmu obróbki sygnału, który zapewnia skuteczną eliminację zakłóceń pojawiających się w środowisku pracy urządzenia.

W zależności od czasu występowania występowania drgań oraz ich amplitudy wyróżnić można detektory wstrząsowe, przeznaczone do typowych zastosowań i sejsmiczne, które wykorzystywane są w miejscach, gdzie występują grube ściany, twarde lub stalowe powierzchnie np. sejfy, skarbce, bankomaty. 

Detektory wstrząsowe (uderzeniowe) - seria CD

Są przeznaczone do ochrony ścian, drzwi i okien narażonych na próby włamania. Rejestrują one pojawienie się wibracji o określonej amplitudzie drgań, występujących w krótkim czasie. Dzięki temu sygnalizują głównie próby sforsowania zabezpieczanych powierzchni za pomocą tępych narzędzi, zastosowanych z użyciem dużej siły, a w skrajnych sytuacjach - nawet ładunków wybuchowych. Do detektorów uderzeniowych w ofercie Alarmtech należą modele klasyczne: CD 400, CD 500 i CD 550 oraz modele z dodatkowym kanałem niskiej energii: CD 470 i CD 475. Wszystkie modele klasyczne mają swoje odpowiedniki z wbudowanym kontaktem magnetycznym - charakteryzuje je dodatkowa litera “R” w nazwie. Wmontowany układ kontaktu magnetycznego, który zabezpiecza drzwi i okna niezależną pętlą alarmową poprzez sygnalizację ich otwarcia.

Działanie detektorów wstrząsowych oparte jest na cyfrowym przetwarzaniu zarejestrowanych zdarzeń za pomocą mikrokontrolera o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału. Takie rozwiązanie zapewnia niezawodność detekcji i odporność na zakłócenia z zewnątrz, neutralizując wrażliwość na drgania o niskiej częstotliwości, występujące w miękkich materiałach budowlanych. Klasyczne modele detektorów z oferty Alarmtech wyposażone są w programowalne liczniki zdarzeń, wyzwalające alarm po wystąpieniu określonej ich liczby (od 1 do 4). Dla podniesienia skuteczności działania, niektóre modele posiadają dodatkowe kanały detekcji pracujące równolegle: 

  • kanał detekcji wybuchu (GAT), odpowiadający za detekcję chwilowych fal uderzeniowych o wysokiej amplitudzie (CD 470, CD 475, CD 550)
  • kanał integracyjny, odpowiadający za detekcję ataków o niskiej energii, czyli zdarzenia o długim czasie trwania, takie jak wiercenie, cięcie itp. (CD 470, CD 475, CD 500, CD 550)

Należy podkreślić, że wykrycie eksplozji zawsze wyzwoli alarm, niezależnie od liczby zarejestrowanych zdarzeń. Jest on sygnalizowany optycznie, za pomocą diody LED. 

Istnieje możliwość dostosowania działania detektorów wstrząsowych Alarmtech do indywidualnych potrzeb użytkownika i warunków obiektu, w którym są zainstalowane. Regulacja czułości jest możliwa przy pomocy DIP switcha lub potencjometru (w zależności od modelu urządzenia) a jej poziom można sprawdzić używając testera CT 400. Generuje on drgania zbliżone do rzeczywistych, powstających w wyniku uderzeń tępym narzędziem w zabezpieczaną powierzchnię.

Detektory wstrząsowe Alarmtech standardowo wyposażone są w obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego (ABS), w kolorze białym (dla wybranych modeli dostępny jest również kolor brązowy). Urządzenia wyposażone są w styk antysabotażowy zabezpieczający przed otwarciem lub demontażem przez osoby nieautoryzowane.

Porównanie cech charakterystycznych poszczególnych detektorów wibracji. Dla wybranych modeli dostępne są również wersje z obudowami w kolorze brązowym.

Detektory sejsmiczne - seria VD

Są to urządzenia wyspecjalizowane w wykrywaniu wibracji o niskiej amplitudzie drgań występujących przez długi czas (wydłużony czas detekcji zwiększa odporność na zakłócenia pochodzące z otoczenia). Sygnalizują one próby sforsowania zabezpieczonej powierzchni betonowej lub stalowej przy użyciu dużej siły, czy też specjalnych narzędzi, takich jak wiertarka, szlifierka kątowa, palnik. Detektory wykrywają również nagłe wzrosty temperatury (VD 500) oraz zastosowanie ładunków wybuchowych. Najczęściej stosowane są do ochrony sejfów, kas pancernych, bankomatów, wrzutni depozytowych, bram żaluzjowych i kontenerów.

Czujki sejsmiczne Alarmtech posiadają trzy niezależne kanały detekcji, co pozwala objąć detekcją całe spektrum drgań wywołanych przez najróżniejsze działania. Zarejestrowane zdarzenia są cyfrowo przetwarzane za pomocą mikrokontrolera wyposażonego w inteligentny algorytm obróbki sygnału, dzięki czemu odporność czujek na zakłócenia zewnętrzne znacząco wzrasta i zjawisko fałszywych alarmów zostaje zminimalizowane. Oprócz mechanizmów zapewniających detekcję drgań wywołanych pracą narzędzi, czujki sejsmiczne Alarmtech posiadają wbudowany czujnik temperatury z funkcją alarmu termicznego (model VD 500) uruchamianego przy wzroście temperatury powyżej 75 stopni oraz przyroście 5 stopni w ciągu minuty. Zarówno model VD 400, jak i VD 500 posiadają zabezpieczenie antysabotażowe przed próbami demontażu lub zdjęcia pokrywy.

Kontrolę poprawnego działania czujek sejsmicznych można przeprowadzić za pomocą testera, który wytwarza sygnały tożsame z wibracjami, na które reagują detektory (w przypadku serii VD sprawdzą się testery CT 400 i GVT 5000). Alarm, w przypadku wszystkich modeli, sygnalizowany jest za pomocą diody LED.

Prezentacja przeznaczenia poszczególnych akcesoriów do detektorów wibracji

Akcesoria i montaż

W ofercie Alarmtech można również znaleźć wachlarz akcesoriów, które ułatwiają montaż i zapewniają prawidłowe działanie detektorów wibracyjnych.

Do detektorów funkcjonujących na zewnątrz przeznaczone są specjalne obudowy, zapewniające prawidłową pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. Są one wykonane z metalu i posiadają wbudowaną grzałkę, co gwarantuje zarówno odporność na uszkodzenia, jak również ochronę przed niskimi temperaturami i wilgocią. Model WH 400 jest przeznaczony zarówno do detektorów wstrząsowych z serii CD, jak również czujek sejsmicznych serii VD.

Detektory VD 500 sejsmiczne mogą również zostać umieszczone w obudowach umożliwiających montaż w ścianie (WB 500) lub podłodze (FB 500). Obie obudowy wykonane są ze stali i przeznaczone do zainstalowania w betonie lub innych twardych powierzchniach. Posiadają one ochronę antysabotażową w postaci kontaktu, sygnalizującego próby otwarcia pokrywy.

Do montażu detektorów na ceglanym, betonowym lub podobnym podłożu, zalecane jest skorzystanie ze specjalnej płyty montażowej (MP 400 w przypadku czujek CD 400 i VD 400, MP 500 dla czujek VD 500). Posiadają one dodatkowe śruby do mocowania oraz bolec wspomagający, zwiększający zakres detekcji.

Do instalacji detektora VD 500 na stalowych powierzchniach przeznaczona jest metalowa płytka montażowa MP 500W. Warto pamiętać, że w przypadku detektorów sejsmicznych bardzo ważne jest zapewnienie dobrego kontaktu detektorów z zabezpieczonymi powierzchniami, ponieważ w tym przypadku użycie narzędzi specjalnych powoduje generowanie niewielkich wibracji. Dlatego należy się upewnić, że podłoże, na którym czujka ma zostać zamontowana jest jednolite i zostanie ona odpowiednio zamocowana. Na zakończenie zamieszczone zostały filmy, w których przedstawione zostały sposoby odpowiednio montażu oraz testowania poprawności działania detektorów VD 500.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy w doborze rozwiązania, skontaktuj się z naszymi specjalistami pod adresem e-mail: alarmy@volta.com.pl