iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Baza wiedzy - F.A.Q.

W sekcji FAQ (Frequently Asked Questions) odpowiadamy na najpopularniejsze pytania, z którymi na co dzień spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Jeżeli nie znalazłeś tutaj rozwiązania swojego problemu, napisz do nas. Baza danych jest uaktualniana na bieżąco - zachęcamy do zgłaszania uwag i zadawania pytań. Część z nich zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami, aby mogła posłużyć innym użytkownikom.

F.A.QSystemy Sygnalizacji Pożaru SSPOgólneJak dobrać liczbę sygna...

Jak dobrać liczbę sygnalizatorów akustycznych do systemu SSP?

Sygnalizatory w systemach SSP służą do powiadamiania osób przebywających w obiekcie o wykrytym pożarze, w celu zapewnienia ich bezpiecznej ewakuacji. Są one stosowane we wszystkich obiektach, posiadających instalację sygnalizacji pożaru. Należy pamiętać, że dla części obiektów wymienionych w rozporządzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymagane są dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Podstawowym warunkiem przy doborze sygnalizatorów akustycznych (zgodnie z normą PN-EN 54-2) jest zapewnienie sygnału alarmowego o minimalnym natężeniu dźwięku równym 65 dB(A). Przy doborze sygnalizatorów akustycznych należy zwrócić uwagę, aby poziom natężenia dźwięku był wyższy co najmniej o 5 dB(A) od poziomu tła obiektu. W przypadku projektowania sygnalizatorów akustycznych, które mają obudzić osoby śpiące, a więc np. w hotelach, poziom natężenia dźwięku powinien wynosić minimum 75 dB(A). Maksymalny poziom dźwięku nie może przekroczyć 120 dB(A). Sygnalizatory należy montować na drogach komunikacji ogólnej (np. korytarze) z zachowaniem warunku, że między sygnalizatorem a pomieszczeniem, w którym przebywają ludzie, nie może znajdować się więcej niż dwoje drzwi. Dodatkowo na zewnątrz budynku przy każdym wejściu należy zainstalować sygnalizator w celu powiadomienia osób przebywających na zewnątrz, że w środku trwa ewakuacja.

Powrót do listy kategorii