iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Baza wiedzy - F.A.Q.

W sekcji FAQ (Frequently Asked Questions) odpowiadamy na najpopularniejsze pytania, z którymi na co dzień spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Jeżeli nie znalazłeś tutaj rozwiązania swojego problemu, napisz do nas. Baza danych jest uaktualniana na bieżąco - zachęcamy do zgłaszania uwag i zadawania pytań. Część z nich zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami, aby mogła posłużyć innym użytkownikom.

Najczęstsze pytania

Co zrobić ze starymi czujnikami jonizacyjnymi?
Jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie (odpłatne) odpadów promieniotwórczych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), który odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczym...
Czytaj więcej...
Czy jeśli w budynku instalujemy system KD, to czy musi on zostać zintegrowany z istniejącym systemem SSP?
Jeżeli w budynku jest zainstalowany system SSP, to w przypadku alarmu pożarowego muszą zostać odblokowane wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu. Funkcję należy zrealizować przez odpowiednie połączenie systemu SSP z systemem kontroli dostępu....
Czytaj więcej...
Czy na drzwiach ewakuacyjnych może być zainstalowany system kontroli dostępu, jeśli wyposażymy go w awaryjny przycisk wyjścia?
Na drzwiach ewakuacyjnych nie można montować żadnych urządzeń ograniczających możliwość ich natychmiastowego użycia, w tym także systemów kontroli dostepu....
Czytaj więcej...
Czy system oddymiania musi mieć własne czujniki, czy może być tylko sterowany (wyzwalany) z systemu SSP?
Nie ma znaczenia, czy system oddymiania będzie korzystał z własnych czujek, czy tylko będzie sterowany z systemu SSP, pod warunkiem odpowiedniego umieszczenia czujników dymu oraz zainstalowania ręcznych przycisków oddymiania na każdej kondygnacji....
Czytaj więcej...
Czy trzymacze drzwiowe elektromagnetyczne muszą mieć certyfikat CNBOP?
Trzymacze drzwiowe elektromagnetyczne stosowane do zamykania drzwi pożarowych nie muszą mieć certyfikatu CNBOP, ale muszą spełniać normę: PN-EN 1155:1999 (Okucia budowlane – Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań)....
Czytaj więcej...
Jak dobrać liczbę sygnalizatorów akustycznych do systemu SSP?
Sygnalizatory w systemach SSP służą do powiadamiania osób przebywających w obiekcie o wykrytym pożarze, w celu zapewnienia ich bezpiecznej ewakuacji. Są one stosowane we wszystkich obiektach, posiadających instalację sygnalizacji pożaru. Należy pamiętać, że dla części obiektów wym...
Czytaj więcej...
Jakie certyfikaty musza mieć okna oddymiające?
Okna oddymiające muszą być zgodne z normą PN-EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych) oraz posiadać oznakowanie CE. Ponadto muszą być odpowiednio sklasyfikowane: klasyfikacja obciążenia śniegiem (okna dachowe) SL, kla...
Czytaj więcej...
Jakie wymogi należy spełnić, żeby zakupić i instalować czujniki jonizacyjne?
Należy posiadać zezwolenie na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaż izotopowych czujek dymu, wydane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, a firma musi posiadać zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności...
Czytaj więcej...
W jakich obiektach według aktualnych wymogów prawnych musi zostać zainstalowany system SSP?
Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia ...
Czytaj więcej...