iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

LogicProcessor - czyli funkcje logiczne w centralach alarmowych ROPAM NeoGSM-IP/NeoGSM-IP-64

Powrót
04.07.2022

Centrale alarmowe ROPAM NeoGSM-IP oraz NeoGSM-IP-64 posiadają możliwość tworzenia zaawansowanych funkcji (zależności) logicznych z wykorzystaniem wbudowanej funkcjonalności o nazwie LogicProcessor. Dzięki niej można tworzyć schematy działania systemu, spełniające funkcje automatyki domowej.

Czym jest LogicProcessor?

Definiowanie funkcji logicznych może odbywać się na kilka sposobów:

  • bezpośrednio w oprogramowaniu NeoGSMIP(64)Manager - kreator logiki

  • bezpośrednio w oprogramowaniu NeoGSMIP(64)Manager - edytor tekstowy

  • w dodatkowej aplikacji DiagramEditor - blokowy edytor graficzny

Jest to narzędzie umożliwiające tworzenie funkcji logicznych poprzez odpowiednie przeciąganie gotowych bloczków, z których każdy posiada predefiniowany sposób działania. Zostały one podzielone na grupy: wejścia, funkcje logiczne, timery, pomocnicze oraz wyjściowe. Tworzenie schematu blokowego wykonuje się poprzez przeniesienie potrzebnych bloczków na obszar roboczy oraz wykonanie odpowiednich połączeń pomiędzy nimi. Następnym krokiem jest przetłumaczenie utworzonego schematu blokowego na skrypt “zrozumiały” dla centrali alarmowej. Na grafikach poniżej przedstawiony został przykładowy schemat blokowy projektowanej funkcjonalności (po lewej) a także jego odpowiednik, który może zostać przesłany do centrali alarmowej NeoGSM-IP (po prawej). Widoczny skrypt został wygenerowany bez zapisu do pamięci centrali. 

Aby plik, stworzony w aplikacji DiagramEditor, został przesłany do centrali alarmowej, należy zestawić połączenie pomiędzy komputerem a centralą alarmową. W związku z tym, konieczne będzie uruchomienie programu do konfiguracji, odpowiednio: NeoGSMIPManager lub NeoGSMIP64Manager. Po nawiązaniu połączenia ikona przeznaczona do przesyłania skryptu do centrali zostanie podświetlona i będzie możliwy jego zapis do pamięci urządzenia. 

Za pomocą funkcji LogicProcessor można tworzyć złożone funkcjonalności, a co za tym idzie, funkcje automatyki domowej, uwzględniające zdefiniowane potrzeby użytkownika. Po utworzeniu swoich diagramów plik należy zapisać, a następnie zostanie on przekonwertowany na język C, który centrala będzie w stanie przetworzyć. Utworzony skrypt nie powinien być większy niż 4096 bajtów (w przypadku NeoGSM-IP-64) oraz 2048 bajtów ( w przypadku NeoGSM-IP). 

Należy pamiętać, że polecenia w LogicProcessor wykonywane są w pętli if-then-else (jeżeli spełniony jest dany warunek - wykonaj dane polecenie - w przeciwnym wypadku wykonaj inne polecenie). Po pobraniu wartości początkowych skrypt odczytuje dane argumentów, po czym wykonywane są bloki if-then-else i na końcu pętli jej wynik jest przypisywany do np. wyjść fizycznych w centrali alarmowej. Aby dane wyjście mogło zostać uruchomione poprzez LogicProcessor, należy taką możliwość włączyć, np. w programie konfiguracyjnym (zaznaczona opcja LogicProcessor).

W poniższej tabeli przedstawione zostały możliwości LogicProcessor w centralach z rodziny NeoGSM-IP. 

Dostępne funkcje logiczne - przykłady

W poniższej tabeli przedstawione zostały wybrane bloki logiczne i funkcjonalne dostępne podczas tworzenia powiązań pomiędzy elementami systemu. 

W poniższym filmie zaprezentowano interfejs aplikacji DiagramEditor z opisem poszczególnych bloków oraz sposobem tworzenia zależności logicznych:

Każdy z elementów został podświetlony z wykorzystaniem funkcji interaktywnej dostępnej w edytorze, umożliwiającej sprawdzenie jakie zadania mogą spełniać poszczególne bloki. Na koniec zaprezentowano schemat tworzenia funkcjonalności polegającej na sterowaniu oświetleniem z wykorzystaniem dwóch wejść (czujek ruchu) - wyjście będzie aktywne, gdy co najmniej jedno z wejść będzie naruszone oraz wyłączy się po 15 sekundach od zaniku naruszenia uwzględnionych czujników (zastosowanie timera opóźniającego wyłączenie). 

Przykłady układów logicznych stworzonych z wykorzystaniem DiagramEditor

  • Sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem sygnałów o naruszeniu z dwóch czujek (dwa wejścia) oraz z uwzględnieniem opóźnienia wyłączenia oświetlenia w przypadku zaniku naruszenia na wszystkich wejściach. Jeśli zaniknie naruszenie na wszystkich wejściach, to światło zostanie wyłączone, jednak nastąpi to dopiero po zdefiniowanym w bloku logicznym czasie (przekaźnik czasowy). W poniższym przypadku, przedstawiającym wykonane połączenia logiczne, jest to 20 sekund.

  • Sterowanie oświetleniem z dwóch wejść, gdy zapada ciemność. W tym przypadku pojawia się dodatkowy warunek, który musi być spełniony - jest nim ciemność w miejscu, gdzie zainstalowane są lampy oświetleniowe. Do nadzorowania natężenia światła konieczne jest wykorzystanie dodatkowego czujnika zmierzchu. Do odczytu tej informacji zastosowany został blok o nazwie flaga systemowa. Jeśli natężenie światła przekroczy ustawiony próg (czyli będzie jasno), flaga systemowa poda stan logiczny 1 na wejście resetujące przekaźnika czasowego, dzięki czemu oświetlenie nie zostanie włączone. Dodatkowym elementem jest wyświetlenie informacji o załączeniu sterowania na panelu dotykowym.

Podsumowanie

Niewątpliwą zaletą funkcji LogicProcessor jest możliwość budowania zaawansowanych funkcji logicznych w systemie, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty ich tworzenia (nie wymaga ono zaawansowanej znajomości programowania) i czytelności schematów blokowych (w przypadku tworzenia logiki z wykorzystaniem aplikacji DiagramEditor). Umożliwia on zatem zwiększenie możliwości centrali alarmowej NeoGSM-IP. Kreowane funkcjonalności mogą uwzględniać wiele zmiennych, takich jak: stan wejść, stan wyjść, temperatura, wilgotność, poziomy szkodliwych gazów itd. W związku z tym, można tworzyć rozbudowane schematy działania systemu alarmowego NeoGSM-IP.

Jeśli po przeczytaniu masz jakieś pytania, dotyczące przedstawionych rozwiązań, skontaktuj się z nami: alarmy@volta.com.pl.