Promocja Mistrzowska. Zostań zwycięzcą!
Dowiedz się więcej!

O Promocji "Promocja Mistrzowska. Zostań zwycięzcą!"

Weź udział w Promocji Mistrzowskiej i zostań zwycięzcą! Mistrzostwa świata w piłce nożnej już za pasem! Jesteś na nie gotowy?

Zakup wybrane produkty renomowanej marki Hikvision i odbierz niesamowite nagrody.

Oglądaj mundial gdziekolwiek chcesz, dzięki tabletowi Huawei MediaPad T3, ciesz się najlepszą mocą dźwięku korzystając z Soundbar Samsung HW-K360 i przeżywaj emocje jeszcze intensywniej, odkrywając świat wirtualnej rzeczywistości z okularami VR Garett VR2! Promocja skierowania jest do firm instalatorskich - Klientów firmy Volta oraz przyszłych Klientów. Po zarejestrowaniu swojego uczestnictwa w konkursie będą mogli zamawiać wyszczególnione w promocji produkty firmy Hikvision. Każdy zakup będzie sumował się do indywidualnego obrotu netto, za który Uczestnik będzie mógł wybierać nagrody w atrakcyjnych cenach.

Warunki przystąpienie do promocji:

1. Zarejestruj się

Aby wziąć udział w promocji wystarczy być naszym Klientem oraz zarejestrować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie lub skorzystać
z formularza tradycyjnego i przesłać skan na adres promocjahik@volta.com.pl.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, zapraszamy do elektronicznej rejestracji dostępnej na www.ivolta.pl/register.

2. Kupuj wybrane produkty Hikvision

Czy to na stronie www.ivolta.pl czy to w naszych oddziałach kupuj wyszczególnione w promocji produkty firmy Hikvision. Pamiętaj, im więcej produktów zamówisz, tym atrakcyjniejsze nagrody będziesz mógł wybrać.

3. Odbieraj nagrody

Do 15 lipca 2018 zamawiaj wybrane produkty Hikvision, a następnie wybieraj nagrody za pomocą formularza i odsyłaj na adres promocjahik@volta.com.pl

Lista produktów objętych promocją

Pobierz Załącznik nr 1. Lista produktów..

Nagrody

W zależności od uzbieranego obrotu na wybranych urządzaniach Hikvision możesz wybrać jedną lub kilka nagród.

(Pułap 1) - 1 000 zł netto

Za zakup produktów objętych promocją o łącznej wartości co najmniej 1.000zł netto Uczestnik będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie jednej z poniższych nagród:

ZdjęcieNazwa nagrodyCena nagrody
Pilka AdidasPiłka Adidas Telstar Mistrzostwa Świata 2018 Top Replique1 zł netto
Gra FifaGra FIFA 18 + aktualizacja 2018 FIFA World Cup Russia 1 zł netto
Logo VoltaVoucher na zakupy w Volta o wartości 100 zł1 zł netto

(Pułap 2) - 3 000 zł netto

Za zakup produktów objętych promocją o łącznej wartości co najmniej 3.000zł netto Uczestnik będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie jednej z poniższych nagród:

ZdjęcieNazwa nagrodyCena nagrody
Torba TreningowaTorba treningowa Adidas Linear Performance Large2 zł netto
Sluchawki SportoweSłuchawki sportowe Panasonic RP-BTS10E-W2 zł netto
Okulary VROkulary VR Garett VR2 + pilot2 zł netto
Logo VoltaVoucher na zakupy w Volta o wartości 150 zł2 zł netto

(Pułap 3) - 5 000 zł netto

Za zakup produktów objętych promocją o łącznej wartości co najmniej 5.000zł netto Uczestnik będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie jednej z poniższych nagród:

ZdjęcieNazwa nagrodyCena nagrody
Grill ElektrycznyGrill Unold Barbecure 585653 zł netto
Lodowka TurystycznaLodówka turystyczna Continental T25 Electra Neve Dual Power3 zł netto
Smartwatch XiaomiSmartwatch Xiaomi Amazfit Bip3 zł netto
Logo VoltaVoucher na zakupy w Volta o wartości 250 zł3 zł netto

(Pułap 4) - 10 000 zł netto

Za zakup produktów objętych promocją o łącznej wartości co najmniej 10.000zł netto Uczestnik będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie jednej z poniższych nagród:

ZdjęcieNazwa nagrodyCena nagrody
Smartwatch GPSSmartwatch z funkcją GPS Samsung Gear Fit24 zł netto
Soundbar SamsungSoundbar Samsung HW-K3604 zł netto
Tablet HuaweiTablet Huawei MediaPad T34 zł netto
Logo VoltaVoucher na zakupy w Volta o wartości 600 zł4 zł netto

Formularz zgłoszenia

Zgłaszam swój udział jako Uczestnika:

w Akcji promocyjnej „Promocja Mistrzowska. Zostań zwycięzcą!” organizowanej przez Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Informacja dla stron umowy/osób reprezentujących strony umowy

I. Administrator danych osobowych

Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w Umowie.
Możesz skontaktować się z nami:

  • pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
  • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.volta.com.pl/
  • pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl
  • telefonicznie pod numerem: 22 572 90 20

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

  • pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
  • pod adresem e-mail: iod@volta.com.pl

II. Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- podpisanej przez Ciebie Umowy lub na Twoje żądanie w celu doprowadzenia do jej zawarcia

- obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej

- tzw. prawnie uzasadnionych interesów Volta sp. z o.o. wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania stron Umowy, ewentualnych roszczeń przysługujących Volta sp. z o.o. i w stosunku do Volta sp. z o.o. oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Volta sp. z o.o., a także w celach kontaktowych

- wyrażonej zgody w przypadku jej udzielenia na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną lub wykonywania połączeń telefonicznych w celach handlowych na wskazany numer telefonu, a także dla realizacji zamówionych usług.

Podanie Twoich danych w zakresie wskazanym w części wstępnej Umowy, która zawiera dane osobowe stron Umowy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.

Podanie pozostałych danych jak e-mail lub numer telefonu jest również dobrowolne. Brak ich podania może natomiast uniemożliwić nam realizację niektórych z powyżej wskazanych celów, w tym wydłużyć czas dotarcia kierowanych do Ciebie przez nas komunikatów, gdyż wówczas cała korespondencja będzie prowadzona listownie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy, dokonania rozliczeń finansowych, celach kontaktowych, w celu archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a w przypadku wyrażonej zgody również w celach marketingu prowadzonego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefonicznie). Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, bądź jest to Nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego lub gdy udzielisz na to zgodę.

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracuje Volta sp. z o.o.: dostawcy usług informatycznych, banki, urzędy skarbowe, podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz ubezpieczenie roszczeń i zobowiązań finansowych, wierzyciele, Biura Informacji Kredytowej, w tym rejestry dłużników, audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.

IV. Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane do innego państwa, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym oraz poszanowania prywatności podejmujemy niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących VOLTA sp. z o.o. i w stosunku do VOLTA sp. z o.o. z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów VOLTA sp. z o.o. W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez VOLTA sp. z o.o., będziemy przechowywali Twoje dane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, lub wycofania udzielonej nam uprzednio przez Ciebie zgody. Ponadto Twoje dane będziemy przetwarzali w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz prawo dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuację, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych w powyżej wskazany sposób (dane kontaktowe w pkt I). Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez Volta sp. z o.o. zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie 90 dni.

- Pole wymagane.

Problem z wypełnieniem formularza?

Pobierz powyższy formularz w pdf i odeślij wypełniony na adres promocjahik@volta.com.pl

Kontakt

Wszystkie sprawy związane z promocją prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe

tel. 22 295 06 06

promocjahik@volta.com.pl