MENU

Waluta:
Konfiguratory Volta

Skorzystaj z naszego konfiguratora i samodzielnie zbuduj własny system alarmowy lub zestaw telewizji dozorowej. Wystarczy, że wybierzesz rozwiązanie, którym jesteś zainteresowany i odpowiesz na kilka przygotowanych przez nas pytań. Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, nasi doświadczeni pracownicy przygotują i przedstawią Ci unikalną ofertę, w pełni dostosowaną do Twoich preferencji.

Wystarczy kliknąć
Zamknij

Webinarium - ATTE - Podtrzymanie zasilania w systemach IP - przegląd rozwiązań, zastosowania, zasady dobrej praktyki

Ilość wolnych miejsc: 50
Kategoria:Webinarium
Termin szkolenia: 25-02-2021
Godziny szkolenia: 9:00 - 10:30
Cena szkolenia: Bezpłatne
Miejsce szkolenia: Oddział Warszawa
Platforma Internetowa

,

Do kogo skierowane jest webinarium:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich instalatorów, zarówno tych którzy rozpoczynają przygodę z rozwiązaniami CCTV, jak również doświadczonych specjalistów, którzy chcieliby usystematyzować, poszerzyć lub odświeżyć swój zasób wiadomości z branży. Pozyskana na prezentacji wiedza pozwoli znacząco zwiększyć wartość/marżę oferowanych rozwiązań.

Jeśli chcesz w praktyce zobaczyć:
 
- Jak usprawnić standardową detekcję ruchu ?
- Jak precyzyjnie wykrywać ludzi w obszarze chronionym z minimalną ilością fałszywych alarmów?
- Jak zaskoczyć klienta doskonałym obrazem w nocy?
- Jak poprawnie skonfigurować i uruchomić funkcjonalności CCTV oparte na sztucznej inteligencji (AI) ?
 

Plan spotkania (czas spotkania ok. 45 minut)

 • Kim jesteśmy ?
 • Zakres oferty produktowej
 • Skąd czerpać wiedzę o produktach?
 • Kodowanie nazw produktów
 • Zasilanie buforowe vs. UPS
 • Systemy buforowe dla układów zasilania systemu CCTV
 • Konkurencja -  analiza i porównanie istniejących rozwiązań
 • Zestaw buforowy - koszt czy inwestycja ?
 • Grupa docelowa (Instalator/Integrator/ …-> Inwestor)
 • Przegląd dostępnych rozwiązań - zakres oferty AUPS-xx / IPUPS-xx
 • Budowa systemów buforowych - bezpieczeństwo kontra ekonomia. Podtrzymanie rejestratora, kamer, anten WI-FI/LTE z jednego zasilacza.
 • Rozwiązania domowe - podtrzymanie zasilania NAS, WIFI, LAN, elementów automatyki.
 • Punkty dystrybucyjne z autonomią 2h w obudowach zewnętrznych
 • Jak zaprojektować niezawodny system telewizji przemysłowej - zasilanie i transmisja danych?
 • Czy sprawność zasilaczy/przetwornic ma znaczenie?
 • Prawidłowy dobór akumulatorów do zestawów buforowych -  często popełniane błędy

Generated button

Dołączając do szkolenia Uczestnik potwierdza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptuje jego zapisy

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnienie moich danych osobowych przez Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku ze szkoleniem/spotkaniem organizowanym przy wykorzystaniu funkcjonalności webinaru  „ClickMeeting”. Jednocześnie wskazuję, że niniejsza zgoda jest udzielona dobrowolnie oraz jestem poinformowana/poinformowany o tym, że wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku szkoleniem/ spotkaniem organizowanych przy wykorzystaniu funkcjonalności  webinaru typu ClickMeeteing

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej „VOLTA”

 

 1. II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/pani skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

a)     pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

b)     pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

III. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W ramach webinaru „ClickMeeting” Volta przetwarza dane, które Pani/Pan w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-email, wizerunek, głos, imię i nazwisko

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – w wypadku  przetwarzania, w tym udostępnienia  Pani/Pana danych osobowych w ramach wykorzystania funkcjonalności  webinaru „ClickMeeting” ,

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenie szkolenia/spotkania przy wykorzystania funkcjonalności webinaru ClickMeeting.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

 1. V. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania przez Volta  celów dla, których Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, ale nigdy nie dłużej niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

VI. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

W tym miejscu informujemy, że nagranie z prowadzonego przez Panią/Pana szkolenia/spotkania może być udostępnione w portalach społecznościowych prowadzonych przez Volta a także platformie Youtube.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. VIII. Kontakt z Administratorem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Do kogo skierowane jest webinarium:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich instalatorów, zarówno tych którzy rozpoczynają przygodę z rozwiązaniami CCTV, jak również doświadczonych specjalistów, którzy chcieliby usystematyzować, poszerzyć lub odświeżyć swój zasób wiadomości z branży. Pozyskana na prezentacji wiedza pozwoli znacząco zwiększyć wartość/marżę oferowanych rozwiązań.

Jeśli chcesz w praktyce zobaczyć:
 
- Jak usprawnić standardową detekcję ruchu ?
- Jak precyzyjnie wykrywać ludzi w obszarze chronionym z minimalną ilością fałszywych alarmów?
- Jak zaskoczyć klienta doskonałym obrazem w nocy?
- Jak poprawnie skonfigurować i uruchomić funkcjonalności CCTV oparte na sztucznej inteligencji (AI) ?
 

Plan spotkania (czas spotkania ok. 45 minut)

 • Kim jesteśmy ?
 • Zakres oferty produktowej
 • Skąd czerpać wiedzę o produktach?
 • Kodowanie nazw produktów
 • Zasilanie buforowe vs. UPS
 • Systemy buforowe dla układów zasilania systemu CCTV
 • Konkurencja -  analiza i porównanie istniejących rozwiązań
 • Zestaw buforowy - koszt czy inwestycja ?
 • Grupa docelowa (Instalator/Integrator/ …-> Inwestor)
 • Przegląd dostępnych rozwiązań - zakres oferty AUPS-xx / IPUPS-xx
 • Budowa systemów buforowych - bezpieczeństwo kontra ekonomia. Podtrzymanie rejestratora, kamer, anten WI-FI/LTE z jednego zasilacza.
 • Rozwiązania domowe - podtrzymanie zasilania NAS, WIFI, LAN, elementów automatyki.
 • Punkty dystrybucyjne z autonomią 2h w obudowach zewnętrznych
 • Jak zaprojektować niezawodny system telewizji przemysłowej - zasilanie i transmisja danych?
 • Czy sprawność zasilaczy/przetwornic ma znaczenie?
 • Prawidłowy dobór akumulatorów do zestawów buforowych -  często popełniane błędy

Generated button

Dołączając do szkolenia Uczestnik potwierdza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptuje jego zapisy

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnienie moich danych osobowych przez Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku ze szkoleniem/spotkaniem organizowanym przy wykorzystaniu funkcjonalności webinaru  „ClickMeeting”. Jednocześnie wskazuję, że niniejsza zgoda jest udzielona dobrowolnie oraz jestem poinformowana/poinformowany o tym, że wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku szkoleniem/ spotkaniem organizowanych przy wykorzystaniu funkcjonalności  webinaru typu ClickMeeteing

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej „VOLTA”

 

 1. II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/pani skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

a)     pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

b)     pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

III. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W ramach webinaru „ClickMeeting” Volta przetwarza dane, które Pani/Pan w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-email, wizerunek, głos, imię i nazwisko

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – w wypadku  przetwarzania, w tym udostępnienia  Pani/Pana danych osobowych w ramach wykorzystania funkcjonalności  webinaru „ClickMeeting” ,

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenie szkolenia/spotkania przy wykorzystania funkcjonalności webinaru ClickMeeting.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

 1. V. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania przez Volta  celów dla, których Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, ale nigdy nie dłużej niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

VI. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

W tym miejscu informujemy, że nagranie z prowadzonego przez Panią/Pana szkolenia/spotkania może być udostępnione w portalach społecznościowych prowadzonych przez Volta a także platformie Youtube.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. VIII. Kontakt z Administratorem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Cena szkolenia:

Bezpłatne
Osoby prowadzące:

Mateusz Terlikowski

Specjalista ds. Sprzedaży, ATTE

Czas rejestracji na szkolenie minął w dniu 25.02.2021.

Producenci

ALARMTECHASSA ABLOYATTEBOSCHCAMEDAHUAGAZEXGENWAYGORKEHIKVISIONMIKROTIKOPTIVA2BPULSARRISCOROGERSATELTEXECOMVOLT POLSKAYOTOGI