iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Zewnętrzna ochrona budynku - bezprzewodowy kontaktron DSC PG8312

Powrót
26.04.2022

Systemy pracujące w oparciu o centrale alarmowe DSC mogą obsługiwać przewodowe i bezprzewodowe urządzenia DSC pracujące w technologii PowerG (dwukierunkowa współpraca urządzeń - częstotliwość 868MHz). Technologia ta umożliwia komunikację urządzeń bezprzewodowych w odległości do 2 km, w terenie otwartym, na którym nie występują żadne przeszkody. Opisane zasięgi zostały przetestowane zgodnie z grafiką przedstawioną poniżej. W celu rozszerzenia systemu DSC o urządzenia bezprzewodowe PowerG, należy w projekcie instalacji uwzględnić moduł HSM2HOST8 do obsługi urządzeń bezprzewodowych lub klawiaturę HS2LCDRF8E3, która posiada wbudowany moduł do obsługi urządzeń bezprzewodowych. Klawiatura 2w1 to ciekawe rozwiązanie, wyróżniające system DSC na tle innych producentów.

 

Zasięgi urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni zamkniętej różnią się od tych przedstawionych powyżej oraz uzależnione są np. od grubości ścian występujących pomiędzy urządzeniami. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku utrudnionych warunków pracy urządzeń bezprzewodowych, wynikających chociażby ze zwiększonej odległości, zastosować można retransmiter sygnału PG8920, który rozszerzy zasięg na większy obszar.

Zewnętrzny kontaktron PowerG PG8312

W ofercie producenta DSC dostępna jest cała gama urządzeń bezprzewodowych pracujących w technologii PowerG. Zaliczyć można do nich na przykład: kontaktrony, czujki PIR, czujki dualne, czujki kurtynowe, czy nawet czujki z funkcją wideoweryfikacji. W dzisiejszym artykule skupimy się na kontaktronie zewnętrznym PG8312 oraz funkcjonalnościach, jakie można uzyskać, wykorzystując go w systemie alarmowym DSC. Jest to urządzenie pracujące bezprzewodowo przeznaczone do wykorzystania w ekstremalnych warunkach zewnętrznych. Posiada klasę szczelności IP66, a temperatura, w jakiej może pracować, mieści się w przedziale od -40°C do 66°C. Nawet pomimo niesprzyjających okoliczności, kontaktron PG8312 jest w stanie pracować na baterii nawet do 5 lat (czas pracy uzależniony jest w dużym stopniu od poziomu transmisji sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem w czasie pracy urządzenia). Kontaktron okresowo przesyła do centrali informację o stanie baterii, dzięki czemu użytkownik systemu zostanie poinformowany o konieczności dokonania wymiany. 

Funkcja antymaskingu

Jest to funkcjonalność w znacznym stopniu zwiększająca bezpieczeństwo pracy urządzenia, a co za tym idzie całego systemu alarmowego. Dzięki funkcji antymaskingu użytkownik systemu dostanie informację nie tylko w momencie naruszenia kontaktronu zewnętrznego (na przykład, gdy brama zostanie otwarta), ale również wtedy, gdy intruz będzie próbował zakłócić pracę urządzenia poprzez przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego (dodatkowy magnes). Kontaktron PG8312 zapamiętuje pole magnetyczne pochodzące od magnesu znajdującego się w zestawie. Próby zakłócenia pracy kontaktronu spowodują przesłanie informacji o sabotażu.

Funkcję antymaskingu oraz “uczenia się” przez kontaktron pola magnetycznego generowanego przez magnes należy uruchomić w systemie po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia, zwracając uwagę na to, aby w trakcie procedury zapamiętywania kontaktron i magnes nie zmieniały położenia. Późniejsza zmiana pola magnetycznego w pobliżu kontaktronu spowoduje przesłanie sygnału sabotażu do centrali alarmowej.

Należy pamiętać, że jeżeli zostanie podjęta decyzja o wykorzystaniu funkcji antymaskingu w kontaktronie zewnętrznym PG8312 (dotyczy to również pozostałych urządzeń wyposażonych w tę funkcjonalność), konieczne będzie zastosowanie centrali alarmowej, która jest w stanie nadzorować tego typu sygnały - na przykład jeden z modeli PRO. 

Aby kontaktron pracował w sposób prawidłowy, musi być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. Na poniższym rysunku przedstawiony został sposób, w jaki należy zainstalować kontaktron zewnętrzny PG8312, z uwzględnieniem odpowiedniego wzajemnego położenia kontaktronu i magnesu (magnes równolegle - rysunek po lewej, magnes prostopadle - rysunek po prawej).

Dodatkowe wejście przewodowe

Kontaktron zewnętrzny PG8312 posiada wbudowane dodatkowe wejście przewodowe, które w znacznym stopniu rozszerza możliwości wykorzystania urządzenia. Istotne jest to, że dodatkowe wejście może pracować równocześnie z kontaktronem, ale, po odpowiedniej konfiguracji, możliwe jest również wykorzystanie tylko wejścia przewodowego. Dzięki temu kontaktron PG8312 może pełnić rolę nadajnika systemu bezprzewodowego PowerG, umożliwiając tym samym dodanie konwencjonalnych urządzeń przewodowych do hybrydowego systemu alarmowego DSC. 

Na poniższym zdjęciu przedstawione zostało wnętrze urządzenia z zaznaczonym dodatkowym wejściem przewodowym (kolor zielony) oraz przycisk przeznaczony do przypisania urządzenia do systemu DSC (kolor czerwony). Ten przycisk po dłuższym przytrzymaniu (6 - 8 s) pełni również funkcję inicjatora procesu zapamiętywania pola magnetycznego (funkcja antymaskingu).

Dodatkowe wejście przewodowe może może zostać skonfigurowane w jednym z 5 trybów:

  • NO
  • NC
  • EOL/NO (rezystor 5,6k)
  • EOL/NC (rezystor 5,6k)
  • 2EOL/NC (2 rezystory 5,6k)

Dodatkowe wejście w kontaktronie zewnętrznym PG8312 może zostać wykorzystane do podłączenia urządzeń, takich jak czujki przewodowe innych producentów. Umożliwia to dodanie urządzeń przewodowych w miejscach, w których nie ma doprowadzonego okablowania i problematyczne jest wykonanie połączenia przewodowego (kontaktron działa w takiej sytuacji jako nadajnik systemu bezprzewodowego PowerG).

Przykłady zastosowania kontaktronu zewnętrznego PG8312

Na poniższych grafikach przedstawionych zostało kilka przykładowych realizacji zabezpieczenia zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem kontaktronu zewnętrznego PG8312. Jest to rozwiązanie uniwersalne ze względu na odległość, w jakiej może zostać umiejscowiony magnes względem kontaktronu, co jest istotnym czynnikiem podczas instalacji na takich elementach, jak bramy wjazdowe czy furtki. Odległości te wynoszą maksymalnie:

  • dla montażu na elementach drewnianych - 44,5 mm
  • dla montażu na elementach stalowych - 31,8 mm

 

 

Podsumowanie

Kontaktron zewnętrzny PG8312 jest urządzeniem, które, poza cechami typowymi dla tego typu urządzeń, wyróżnia się funkcją antymaskingu magnetycznego oraz posiadaniem dodatkowego wejścia przewodowego. Dzięki funkcji antymaskingu odporność systemu alarmowego na próby wtargnięcia intruza jest większa, natomiast dodatkowe wejście przewodowe umożliwia rozszerzenie funkcjonalności systemu pracującego w oparciu o centralę DSC.

Jeśli po przeczytaniu masz jakieś pytania dotyczące przedstawionych urządzeń, skontaktuj się z nami: alarmy@volta.com.pl.