iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Obowiązek informacyjny - Newsletter

I. Administrator danych osobowych

Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Należy podać wówczas adres e-mail na który realizowana jest usługa wysyłki newslettera. W razie wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

II. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazane podczas zapisywania się do usługi newsletter będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą e-mail, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

 

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w następujących celach:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do otrzymania newsletter.

III. Przetwarzanie Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie

Twoje dane będą podlegać przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celach marketingowych, obejmujących analizę i statystyki Twojej aktywności związanej z usługą newsletter oraz wyświetlanie dopasowanych do Ciebie reklam. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych pozwalającym ocenić Twoje osobiste preferencje i zainteresowania naszymi produktami i usługami, oraz lepiej dopasować dedykowaną dla Ciebie ofertę.

IV. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

V. Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane do innego państwa, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym oraz poszanowania prywatności podejmujemy niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane do rezygnacji przez Ciebie z usługi newsletter.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, wówczas Twoje dane będą przez nas przechowywane tak długo jak długo nie odwołasz swojej zgody.

 

Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonej usługi newsletter.

VII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz ponadto prawo do:

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych w powyżej wskazany sposób (dane kontaktowe w pkt I).

 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 90 dni.

W zakresie profilowania możesz również określić swoje preferencje do prywatności poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie zbierania, odkładania i przechowywania tzw. plików cookies.

 

Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przy wykorzystaniu Twojego adresu e-maila jaki został podany podczas zapisywania się do usługi newsletter, co będzie różnoznaczne z rezygnacją przez Ciebie z usługi newsletter. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania w/w zgody należy kliknąć w  link dołączany do każdej korespondencji otrzymywanej od nas związanej z zamówioną usługa newsletter.