MENU

Waluta:
Zamknij

Procedury reklamacji i zwrotu towaru

Procedura zgłaszania reklamacji w serwisie www.ivolta.pl

 • Zgłoszenie urządzeń do reklamacji może być realizowane na kilka sposobów. Poprzez elektroniczny moduł zgłoszeń RMA, zgłoszenia e-mailowe na adres serwis@volta.com.pl , listownie, faxem lub bezpośrednio w oddziałach firmy VOLTA.Pod linkiem [Formularz_RMA], znajdziecie Państwo formularza do ręcznego wypełnienia zgłoszenia.

 • Polecamy zgłoszenie reklamacji w Elektronicznym Systemie Obsługi Reklamacji RMA dostępna pod linkiem (http://ivolta.pl/complaints) Jest to najwygodniejsza forma umożliwiająca pełne zarządzanie swoimi reklamacjami (*).

 • Do przesyłki z niesprawnym towarem polecamy dołączyć: numer zamówienia internetowego, datę zakupu reklamowanego urządzenia lub numer paragonu/faktury zakupu. Mile widziana jest kopia dokumentu zakupowego. Pozwoli to szybciej i sprawniej naszemu Działowi Obsługi Reklamacji na procedowanie Państwa zgłoszenia. Jeżeli skorzystaliście Państwo z modułu RMA to zalecamy umieścić na paczce również numer zgłoszenia, które uzyskacie Państwo po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia.

 • Wysyłany towar powinien być prawidłowo zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu, zalecane jest użycie opakowania fabrycznego.

 • W ciągu 14 dni roboczych reklamacja zostanie rozpatrzona a Państwo zostaniecie poinformowani o jej statusie. Informacja ta jest również widoczna w zakładce Panel iVolta po wcześniejszym zalogowaniu (opcja dostępna tylko dla reklamacji zgłoszonych przez moduł RMA).

 • Reklamacje z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji realizowane będą zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego www.ivolta.pl oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi pod linkiem Ogólne warunki Reklamacji.

 • Reklamacje zgłaszane jako płatne lub uznane jako pogwarancyjne mogą być naprawione odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zakresu napraw ze Zgłaszającym. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane na koszt Zgłaszającego.

Adres wysyłkowy:

Volta Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 94

02-230 Warszawa

Dopisek – Serwis

 

Kontakt – SERWIS/REKLAMACJE

e-mail: serwis@volta.com.pl

 

(*) UWAGA! Skorzystanie z modułu RMA jest możliwe tylko dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie iVolta. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani prosimy o wcześniejszą rejestrację w zakładce Rejestracja (http://ivolta.pl/register) Następnie korzystając z zakładki „Reklamacje” (http://ivolta.pl/complaints) należy zgłosić niesprawne urządzenie z pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Reklamacji RMA.

 

 

Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży - Zwroty towaru

 

 • Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu.

 • Nie jest wymagany zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu jednak zakupiony towar powinien być odpowiednio zapakowany aby zapewnić bezpieczny transport.

 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru.

 • Zwrot zakupionego Towaru przez Partnera B2B lub klienta niebędącego Konsumentem jest regulowane przez oddzielne postanowienia umieszczone w Umowie „B2B” zawartej między Klientem, a Sprzedającym. Aby Państwa zwrot był procedowany sprawnie prosimy o wypełnienie poniższego formularza Formularz zwrotu partnera B2B i dołączenie go do przesyłki ze zwracanym produktem lub dostarczenie go osobiście wraz z towarem do dowolnego oddziału formy Volta. Zastrzegamy, że przesyłka zawierająca zwracany produkt ale bez wypełnionego formularza lub kopii dokumentu zakupu może zostać odesłana na koszt nadającego.

Adres wysyłkowy:

Volta Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 94

02-230 Warszawa

Dopisek - ZWROT