iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Procedury reklamacji i zwrotu towaru

Zespół Volty dba o to, żebyś zawsze był zadowolony z zakupów. Jeżeli produkt, który posiadasz, okazał się niesprawny, możesz go zareklamować. Poniżej informujemy, jak to zrobić.

Procedura zgłaszania reklamacji w serwisie firmy Volta

 • Jeżeli chcesz zareklamować towar, skorzystaj z najprostszej i najwygodniejszej formy zgłaszania reklamacji, jaką jest Elektroniczny System Obsługi Reklamacji RMA. Dzięki niemu, nie tylko w szybki i prosty sposób zgłosisz niesprawny produkt, ale również możesz nadzorować cały proces reklamacji na każdym jego etapie. Dodatkowo będziesz na bieżąco otrzymywał od nas informacje o zmianie statusu Twojego zgłoszenia.  

Aby skorzystać z modułu RMA, należy się zalogować do serwisu Volty. Jeżeli jeszcze nie posiadasz u nas konta, zachęcamy do rejestracji pod adresem http://ivolta.pl/register – zajmie Ci to zaledwie kilka minut. Następnie, korzystając z zakładki „REKLAMACJE” która jest dostępna na twoim Profilu, możesz zgłosić niesprawne urządzenie/urządzenia.

Jeżeli w trakcie wypełniania zgłoszenia pojawiły się u Ciebie pytania lub wątpliwości, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Ogólne Warunki Gwarancji lub skontaktowania się z nami pod adresem serwis@volta.com.pl

Uwaga. Zgłoszenia możesz również dokonać bezpośrednio w dowolnym oddziale Volty, e-mailowo na adres serwis@volta.com.pl, listownie lub faxem. Formularz papierowy do ręcznego wypełnienia zgłoszenia znajduje się pod linkiem Formularz RMA. Należy go pobrać wypełnić ręcznie i dołączyć do reklamowanego urządzenia.

 • Zapakuj produkt, który chcesz odesłać. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć odsyłany towar - zalecamy wykorzystanie do tego celu opakowania fabrycznego.
 • Umieść na paczce numer zgłoszenia, który uzyskasz po prawidłowym wypełnieniu formularza w Elektronicznym Systemie Obsługi Reklamacji. Mile widziane jest również dołączenie kopii dokumentu zakupowego lub numer zamówienia internetowego - pozwoli nam to szybciej i sprawniej zająć się Twoim zgłoszeniem.
 • Dostarcz paczkę do wybranego oddziału Volty.
 • Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, a stan zgłoszenia możesz na bieżąco monitorować za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Reklamacji. Informacja o statusie Twojej reklamacji zostanie również wysłana do Ciebie w osobnym e-mailu.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji realizowane będą zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego iVolta oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi pod linkiem Ogólne Warunki Reklamacji.
 • Reklamacje zgłaszane jako płatne lub uznane za pogwarancyjne mogą być naprawione odpłatnie przez nasz Serwis po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zakresu napraw ze Zgłaszającym. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane na koszt Zgłaszającego.

Ochrona Danych Osobowych – Procedury Serwisowe

Z uwagi na wdrożone przez firmę Volta Sp. z o.o. procedury związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pamięci urządzeń przekazywanych do naszego serwisu nie powinny się znajdować pliki zawierające dane osobowe, np. nagrania wizyjne oraz audio, listy użytkowników, bufory zdarzeń z danymi osobowymi, takimi jak imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów itp.

W związku z tym, przed wysłaniem urządzeń do naszego serwisu, prosimy o usunięcie zapisu powyżej wymienionych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. W przypadku rejestratorów cyfrowych wideo i audio zalecamy wyjęcie dysków twardych oraz innych nośników pamięci.

W przypadku braku możliwości usunięcia wyżej wymienionych danych lub w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o przekazaniu do nas ww. danych w celach serwisowych, należy dołączyć do przesyłki wypełnioną i podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje również możliwość wydania dyspozycji, na podstawie której dane osobowe zawarte w pamięci przesłanego urządzenia, zostaną wykasowane przez nasz serwis przed przystąpieniem do naprawy.

Przekazane do naszego serwisu urządzenia, których pamięć zawiera dane osobowe Klienta, a do których nie zostanie dołączona wypełniona i podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych lub nie zostanie wydana dyspozycja wykasowania danych, zostaną odesłane do Zgłaszającego.

Zgłaszający odpowiada za zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na urządzeniach, dyskach lub innych informatycznych nośnikach przekazywanych do serwisu. Firma Volta nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas procesu naprawy i wysyłki urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników Klienta.

Adres wysyłkowy:

Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
Dopisek – Serwis
Kontakt – SERWIS/REKLAMACJE
e-mail: serwis@volta.com.pl

Zespół iVolty dba o to, żebyś zawsze był zadowolony z zakupów. Jeżeli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić. Poniżej informujemy, jak to zrobić.

Procedura zgłaszania zwrotów produktów kupionych przez Konsumenta w sklepie iVolta

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik , a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi, w tym Szkolenia – od dnia jej zawarcia. Konsument może pobrać wzór korzystając z wzoru sklepu ivolta.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres Sprzedającego.

 2. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu sklepu iVolta zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi.

 3. Zapakuj produkt, który chcesz zwrócić. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć odsyłany towar - zalecamy wykorzystanie do tego celu opakowania fabrycznego.
 1. Do przesyłki dołącz: numer zamówienia internetowego, datę zakupu urządzenia lub numer paragonu/faktury zakupu. Mile widziana jest również kopia dokumentu zakupowego - pozwoli nam to szybciej i sprawniej zająć się Twoim zgłoszeniem. umieścić na paczce napis „ZWROT”.

  Adres wysyłkowy:
  Volta Sp. z o.o.
  Jutrzenki 94
  02-230 Warszawa
  Dopisek – ZWROT

Procedura zgłaszania zwrotów produktów kupionych przez klienta B2B w sklepie iVolta


Zespół iVolty dba o to, żebyś zawsze był zadowolony z zakupów. Jeżeli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić. Warunki zwrotów dla klienta niebędącego Konsumentem są określone w Twojej umowie. W razie niejasności dopytaj swojego Opiekuna.

Procedura zgłaszania zwrotu towaru:

 • Jeżeli chcesz zwrócić towar, poinformuj nas o tym. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 • poprzez Elektroniczny System Obsługi Zwrotów, dostępny pod linkiem: http://ivolta.pl/returns. Aby skorzystać z modułu Zwroty, należy się zalogować do serwisu iVolta, dlatego, jeżeli jeszcze nie posiadasz u nas konta, zachęcamy do rejestracji pod adresem http://ivolta.pl/register. Następnie, korzystając z zakładki „ZWROTY”, należy zgłosić urządzenie/urządzenia, które chcesz zwrócić.
 • podczas bezpośredniej wizyty w naszym oddziale (listę oddziałów wraz z adresami znajdziesz tutaj: https://ivolta.pl/contact)

  Jeśli wysyłasz produkt:
 • Zapakuj produkt, który chcesz zwrócić. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć odsyłany towar - zalecamy wykorzystanie do tego celu opakowania fabrycznego.
 • Do przesyłki dołącz: numer zamówienia internetowego, datę zakupu urządzenia lub numer paragonu/faktury zakupu. Mile widziana jest również kopia dokumentu zakupowego - pozwoli nam to szybciej i sprawniej zająć się Twoim zgłoszeniem. Jeżeli skorzystałeś z Elektronicznego Systemu Obsługi Zwrotów, zalecamy umieścić na paczce również numer zgłoszenia, który uzyskasz po prawidłowym wypełnieniu formularza.

  Jeśli dostarczasz produkt osobiście:

 • Jeżeli zdecydowałeś się dostarczyć zwracany produkt osobiście do naszego oddziału, powinieneś wcześniejsze wypełnić elektronicznie formularza zwrotu dostępny pod linkiem http://ivolta.pl/returns , numer zgłoszenia wygenerowany podczas zgłoszenia zapisz i przedstaw podczas wizyty w naszymi biurze.
 • Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych, a jego statusie poinformujemy Cię w osobnym e-mailu. Jeżeli wysłałeś zgłoszenie przez Elektroniczny System Obsługi Zwrotów, informacja o statusie zwrotu będzie również dostępna w zakładce Panel iVolta, po wcześniejszym zalogowaniu.
 • Uwaga! Zwroty odrzucone zostaną odesłane na koszt Zgłaszającego.

Ochrona Danych Osobowych – Procedury Serwisowe

Z uwagi na wdrożone przez firmę Volta Sp. z o.o. procedury związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pamięci urządzeń przekazywanych do naszego serwisu nie powinny się znajdować pliki zawierające dane osobowe, np. nagrania wizyjne oraz audio, listy użytkowników, bufory zdarzeń z danymi osobowymi, takimi jak imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów itp.

W związku z tym, przed wysłaniem urządzeń do naszego serwisu, prosimy o usunięcie zapisu powyżej wymienionych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. W przypadku rejestratorów cyfrowych wideo i audio zalecamy wyjęcie dysków twardych oraz innych nośników pamięci.

W przypadku braku możliwości usunięcia wyżej wymienionych danych lub w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o przekazaniu do nas ww. danych w celach serwisowych, należy dołączyć do przesyłki wypełnioną i podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje również możliwość wydania dyspozycji, na podstawie której dane osobowe zawarte w pamięci przesłanego urządzenia, zostaną wykasowane przez nasz serwis przed przystąpieniem do naprawy.

Przekazane do naszego serwisu urządzenia, których pamięć zawiera dane osobowe Klienta, a do których nie zostanie dołączona wypełniona i podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych lub nie zostanie wydana dyspozycja wykasowania danych, zostaną odesłane do Zgłaszającego.

Zgłaszający odpowiada za zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na urządzeniach, dyskach lub innych informatycznych nośnikach przekazywanych do serwisu. Firma Volta nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas procesu naprawy i wysyłki urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników Klienta.

Adres wysyłkowy:
Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
Dopisek – ZWROT