iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Aby skorzystać z tej strony prosimy się:

Jeśli nie jesteś zarejestrowany to przejdź do zakładki:

Rejestracja

Zespół Volty dba o to, żebyś zawsze był zadowolony z zakupów. Jeżeli produkt, który posiadasz, okazał się niesprawny, możesz go zareklamować. Poniżej informujemy, jak to zrobić.

Procedura zgłaszania reklamacji w serwisie firmy Volta

  • Jeżeli chcesz zareklamować towar, skorzystaj z najprostszej i najwygodniejszej formy zgłaszania reklamacji, jaką jest Elektroniczny System Obsługi Reklamacji RMA. Dzięki niemu, nie tylko w szybki i prosty sposób zgłosisz niesprawny produkt, ale również możesz nadzorować cały proces reklamacji na każdym jego etapie. Dodatkowo będziesz na bieżąco otrzymywał od nas informacje o zmianie statusu Twojego zgłoszenia.  

Aby skorzystać z modułu RMA, należy się zalogować do serwisu Volty (przycisk Zaloguj na górze strony). Jeżeli jeszcze nie posiadasz u nas konta, zachęcamy do rejestracji pod adresem http://ivolta.pl/register – zajmie Ci to zaledwie kilka minut. Następnie, korzystając z zakładki „REKLAMACJE” która jest dostępna na twoim Profilu, możesz zgłosić niesprawne urządzenie/urządzenia.

Jeżeli w trakcie wypełniania zgłoszenia pojawiły się u Ciebie pytania lub wątpliwości, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Ogólne Warunki Gwarancji lub skontaktowania się z nami pod adresem serwis@volta.com.pl

Uwaga. Zgłoszenia możesz również dokonać bezpośrednio w dowolnym oddziale Volty, e-mailowo na adres serwis@volta.com.pl, listownie lub faxem. Formularz papierowy do ręcznego wypełnienia zgłoszenia znajduje się pod linkiem Formularz RMA. Może go pobrać wypełnić ręcznie i dołączyć do reklamowanego urządzenia.

  • Zapakuj produkt, który chcesz odesłać. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć odsyłany towar - zalecamy wykorzystanie do tego celu opakowania fabrycznego.
  • Umieść na paczce numer zgłoszenia, który uzyskasz po prawidłowym wypełnieniu formularza w Elektronicznym Systemie Obsługi Reklamacji. Mile widziane jest również dołączenie kopii dokumentu zakupowego lub numer zamówienia internetowego - pozwoli nam to szybciej i sprawniej zająć się Twoim zgłoszeniem.
  • Dostarcz paczkę do wybranego oddziału Volty.
  • Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, a stan zgłoszenia możesz na bieżąco monitorować za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Reklamacji. Informacja o statusie Twojej reklamacji zostanie również wysłana do Ciebie w osobnym e-mailu.
  • Reklamacje z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji realizowane będą zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego iVolta oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi pod linkiem Ogólne Warunki Reklamacji.
  • Reklamacje zgłaszane jako płatne lub uznane za pogwarancyjne mogą być naprawione odpłatnie przez nasz Serwis po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zakresu napraw ze Zgłaszającym. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane na koszt Zgłaszającego.

Ochrona Danych Osobowych – Procedury Serwisowe

Z uwagi na wdrożone przez firmę Volta Sp. z o.o. procedury związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pamięci urządzeń przekazywanych do naszego serwisu nie powinny się znajdować pliki zawierające dane osobowe, np. nagrania wizyjne oraz audio, listy użytkowników, bufory zdarzeń z danymi osobowymi, takimi jak imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów itp.

W związku z tym, przed wysłaniem urządzeń do naszego serwisu, prosimy o usunięcie zapisu powyżej wymienionych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. W przypadku rejestratorów cyfrowych wideo i audio zalecamy wyjęcie dysków twardych oraz innych nośników pamięci.

W przypadku braku możliwości usunięcia wyżej wymienionych danych lub w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o przekazaniu do nas ww. danych w celach serwisowych, należy dołączyć do przesyłki wypełnioną i podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje również możliwość wydania dyspozycji, na podstawie której dane osobowe zawarte w pamięci przesłanego urządzenia, zostaną wykasowane przez nasz serwis przed przystąpieniem do naprawy.

Przekazane do naszego serwisu urządzenia, których pamięć zawiera dane osobowe Klienta, a do których nie zostanie dołączona wypełniona i podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych lub nie zostanie wydana dyspozycja wykasowania danych, zostaną odesłane do Zgłaszającego.

Zgłaszający odpowiada za zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na urządzeniach, dyskach lub innych informatycznych nośnikach przekazywanych do serwisu. Firma Volta nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas procesu naprawy i wysyłki urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników Klienta.

Adres wysyłkowy:

Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
Dopisek – Serwis
Kontakt – SERWIS/REKLAMACJE
e-mail: serwis@volta.com.pl