MENU

Waluta:
Konfiguratory Volta

Skorzystaj z naszego konfiguratora i samodzielnie zbuduj własny system alarmowy lub zestaw telewizji dozorowej. Wystarczy, że wybierzesz rozwiązanie, którym jesteś zainteresowany i odpowiesz na kilka przygotowanych przez nas pytań. Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, nasi doświadczeni pracownicy przygotują i przedstawią Ci unikalną ofertę, w pełni dostosowaną do Twoich preferencji.

Wystarczy kliknąć
Zamknij

Aby skorzystać z tej strony prosimy się:

Jeśli nie jesteś zarejestrowany to przejdź do zakładki:

Rejestracja

Poniżej przedstawiamy procedurę zgłaszania reklamacji w serwisie ivolta.pl. Korzystając z niej proces obsługi reklamacji odbywa się szybko i sprawnie.

Procedura zgłaszania reklamacji w serwisie www.ivolta.pl

 • Zgłoszenie urządzeń do reklamacji może być realizowane na kilka sposobów.
  • Polecamy zgłoszenie reklamacji w Elektronicznym Systemie Obsługi Reklamacji RMA dostępna pod linkiem (http://ivolta.pl/complaints) Jest to najwygodniejsza forma umożliwiająca pełne zarządzanie swoimi reklamacjami
   UWAGA! Skorzystanie z modułu RMA jest możliwe tylko dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie iVolta. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani prosimy o wcześniejszą rejestrację w zakładce Rejestracja (http://ivolta.pl/register) Następnie korzystając z zakładki „Reklamacje” (http://ivolta.pl/complaints) należy zgłosić niesprawne urządzenie z pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Reklamacji RMA.
  • Zgłoszenia e-mailowe na adres serwis@volta.com.pl , listownie, faxem lub bezpośrednio w oddziałach firmy VOLTA. Pod linkiem [Formularz_RMA], znajdziecie Państwo formularza do ręcznego wypełnienia zgłoszenia.
 • Do przesyłki z niesprawnym towarem polecamy dołączyć: numer zamówienia internetowego, datę zakupu reklamowanego urządzenia lub numer paragonu/faktury zakupu. Mile widziana jest kopia dokumentu zakupowego. Pozwoli to szybciej i sprawniej naszemu Działowi Obsługi Reklamacji na procedowanie Państwa zgłoszenia. 
  Jeżeli skorzystaliście Państwo z modułu RMA to zalecamy umieścić na paczce również numer zgłoszenia, które uzyskacie Państwo po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia.
 • Wysyłany towar powinien być prawidłowo zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu, zalecane jest użycie opakowania fabrycznego.
 • W ciągu 14 dni roboczych reklamacja zostanie rozpatrzona a Państwo zostaniecie poinformowani o jej statusie. Informacja ta jest również widoczna w zakładce Panel iVolta po wcześniejszym zalogowaniu (opcja dostępna tylko dla reklamacji zgłoszonych przez moduł RMA).
 • Reklamacje z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji realizowane będą zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego www.ivolta.pl oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi pod linkiem Ogólne warunki Reklamacji.
 • Reklamacje zgłaszane jako płatne lub uznane jako pogwarancyjne mogą być naprawione odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i zakresu napraw ze Zgłaszającym. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane na koszt Zgłaszającego.

Ochrona Danych Osobowych – Procedury Serwisowe

 • Z uwagi na wdrożone przez firmę Volta Sp. z o.o. procedury związane ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wszystkie urządzenia przekazywane do naszego Serwisu nie powinny zawierać w swojej pamięci danych osobowych m.in. nagrań wizyjnych oraz audio, list użytkowników, buforów zdarzeń zawierających dane osobowe takie jak imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów itp.
 • Zalecamy przed wysłaniem do naszego Serwisu pozbawić wcześniej zapisu powyżej wymienionych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. W przypadku rejestratorów cyfrowych wideo i audio zalecamy przed wysłaniem ich do naszego Serwisu wyjęcie dysków twardych oraz innych nośników pamięci.
 • W przypadku braku możliwości usunięcia powyżej wymienionych danych lub w przypadku podjęcia przez Państwo decyzji o przekazaniu do nas ww. danych w celach serwisowych należy wypełnić i załączyć do przesyłanego urządzenia podpisaną Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
 • Możecie również Państwo przekazać dyspozycję na podstawie, której dane osobowe w przesłanym urządzeniu zostaną wykasowane przez nasz Serwis przed przystąpieniem do dalszych operacji naprawy.
 • Przekazane do naszego Serwisu urządzenia, w których zostaną stwierdzone dane osobowy, a do których nie zostanie załączona wypełniona i podpisana Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych lub nie zostanie zlecona dyspozycja wykasowania danych zostaną odesłane do Zgłaszającego.
 • Zgłaszający odpowiada za zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na urządzeniach, dyskach lub innych informatycznych nośnikach przekazywanych do Serwisu. Volta nie będzie odpowiedzialna za utracone dane podczas procesu naprawy i wysyłki urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników klienta.

Adres wysyłkowy:

Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
Dopisek – Serwis
Kontakt – SERWIS/REKLAMACJE
e-mail: serwis@volta.com.pl