iVolta

MENU

Waluta:
Zamknij

Aby skorzystać z tej strony prosimy się:

Jeśli nie jesteś zarejestrowany to przejdź do zakładki:

Rejestracja

Poniżej przedstawiamy procedurę zgłaszania zwrotów produktów kupionych w firmie VOLTA Sp. z o.o.

Procedura zgłaszania zwrotu towaru:

 • Jeżeli chcesz zwrócić towar, poinformuj nas o tym. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 1. poprzez Elektroniczny System Obsługi Zwrotów, dostępny pod linkiem: http://ivolta.pl/returns. Aby skorzystać z modułu Zwroty, należy się zalogować do serwisu iVolta, dlatego, jeżeli jeszcze nie posiadasz u nas konta, zachęcamy do rejestracji pod adresem http://ivolta.pl/register. Następnie, korzystając z zakładki „ZWROTY”, należy zgłosić urządzenie/urządzenia, które chcesz zwrócić.
 2. podczas bezpośredniej wizyty w naszym oddziale (listę oddziałów wraz z adresami znajdziesz tutaj: https://ivolta.pl/contact)

  Jeśli wysyłasz produkt:
 • Zapakuj produkt, który chcesz zwrócić. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć odsyłany towar - zalecamy wykorzystanie do tego celu opakowania fabrycznego.
 • Do przesyłki dołącz: numer zamówienia internetowego, datę zakupu urządzenia lub numer paragonu/faktury zakupu. Mile widziana jest również kopia dokumentu zakupowego - pozwoli nam to szybciej i sprawniej zająć się Twoim zgłoszeniem. Jeżeli skorzystałeś z Elektronicznego Systemu Obsługi Zwrotów, zalecamy umieścić na paczce również numer zgłoszenia, który uzyskasz po prawidłowym wypełnieniu formularza.


  Jeśli chcesz dostarczyć produkt osobiście:

 • Jeżeli zdecydowałeś się dostarczyć zwracany produkt osobiście do naszego oddziału, powinieneś wcześniejsze wypełnić elektronicznie formularza zwrotu dostępny pod linkiem http://ivolta.pl/returns , numer zgłoszenia wygenerowany podczas zgłoszenia zapisz i przedstaw podczas wizyty w naszymi biurze.
 • Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych, a jego statusie poinformujemy Cię w osobnym e-mailu. Jeżeli wysłałeś zgłoszenie przez Elektroniczny System Obsługi Zwrotów, informacja o statusie zwrotu będzie również dostępna w zakładce Panel iVolta, po wcześniejszym zalogowaniu.
 • Uwaga! Zwroty odrzucone zostaną odesłane na koszt Zgłaszającego.

Ochrona Danych Osobowych – Procedury Serwisowe

Z uwagi na wdrożone przez firmę Volta Sp. z o.o. procedury związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pamięci urządzeń przekazywanych do naszego serwisu nie powinny się znajdować pliki zawierające dane osobowe, np. nagrania wizyjne oraz audio, listy użytkowników, bufory zdarzeń z danymi osobowymi, takimi jak imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów itp.

W związku z tym, przed wysłaniem urządzeń do naszego serwisu lub zwrotu, prosimy o usunięcie zapisu powyżej wymienionych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. W przypadku rejestratorów cyfrowych wideo i audio zalecamy wyjęcie dysków twardych oraz innych nośników pamięci.

W przypadku braku możliwości usunięcia wyżej wymienionych danych lub w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o przekazaniu do nas ww. danych w celach serwisowych, należy dołączyć do przesyłki wypełnioną i podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje również możliwość wydania dyspozycji, na podstawie której dane osobowe zawarte w pamięci przesłanego urządzenia, zostaną wykasowane przez nasz serwis przed przystąpieniem do naprawy.

Przekazane do naszego serwisu urządzenia, których pamięć zawiera dane osobowe Klienta, a do których nie zostanie dołączona wypełniona i podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych lub nie zostanie wydana dyspozycja wykasowania danych, zostaną odesłane do Zgłaszającego.

Zgłaszający odpowiada za zabezpieczenie kopii danych znajdujących się na urządzeniach, dyskach lub innych informatycznych nośnikach przekazywanych do serwisu. Firma Volta nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas procesu naprawy i wysyłki urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników Klienta.

Adres wysyłkowy:
Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
Dopisek – ZWROT

 

(*) UWAGA! Skorzystanie z modułu RMA/Zwroty jest możliwe tylko dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie iVolta. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani prosimy o wcześniejszą rejestrację w zakładce Rejestracja (http://ivolta.pl/register