iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Bariery podczerwieni - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Powrót
25.03.2022

Ochrona obwodowa to część zabezpieczenia technicznego obiektu inaczej zwana ochroną peryferyjną. Jest to składowa systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w obiekcie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ona zabezpieczenia terenu zewnętrznego, w zależności od wykorzystanych urządzeń detekcyjnych, na przykład wzdłuż jego granic. Na rynku dostępnych jest kilka grup urządzeń, które mogą realizować zewnętrzną ochronę obwodową. Należą do nich: bariery podczerwieni, bariery mikrofalowe, systemy napłotowe, systemy ukryte pod ziemią (niewidoczne dla intruza). Tego typu urządzenia są pierwszą linią obrony zabezpieczającą przed wtargnięciem intruza i informującą o jego obecności. W niniejszym artykule przedstawione zostaną bariery podczerwieni, na przykładzie barier podczerwieni Yotogi

Bariera podczerwieni

Bariera podczerwieni składa się z dwóch urządzeń, tworzących zestaw: nadajnika i odbiornika. Nadajnik generuje wiązki promieniowania podczerwonego do odbiornika. Jeśli do odbiornika dotrze stłumiony sygnał (moc sygnału spadnie poniżej wartości alarmowej) lub sygnał nie pojawi się zupełnie, będzie to oznaczało, że w torze pracy bariery występuje przeszkoda - intruz. W takim przypadku urządzenie wygeneruje sygnał alarmowy, który przekazany zostanie do centrali alarmowej.

Dla barier podczerwieni istotnym parametrem jest możliwość wyboru częstotliwości pracy, czyli informacja o tym, czy dany model bariery posiada jedną częstotliwość, czy też możliwy jest jej wybór (najczęściej 4 wartości). Bariery podczerwieni mogą wzajemnie się zakłócać przy nieodpowiednim sposobie montażu. Problemy mogą pojawić się w przypadku instalacji kilku barier w linii lub barier zainstalowanych nad sobą. W takiej sytuacji konieczny jest montaż w taki sposób aby nadajnik nie oświetlał dwóch odbiorników. Inny sposób instalacji jest nieprawidłowy i może skutkować niewykryciem intruza. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym niezawodność pracy barier podczerwieni jest zastosowanie urządzeń wyposażonych w możliwość wyboru częstotliwości (kanałów) pracy. Dzięki temu dana bariera (nadajnik + odbiornik) nie będą zakłócały pracy bariery działającej na innej częstotliwości. W przypadku stosowania różnych kanałów pracy, należy pamiętać o tym, aby nadajnik i odbiornik pracujące w jednej parze, miały ustawione te same częstotliwości pracy.

Na poniższym rysunku zaprezentowany został przykład nieprawidłowego oraz prawidłowego montażu wielu barier na chronionym obszarze.

Bariery podczerwieni Yotogi to 4 modele, które można podzielić ze względu na liczbę wiązek oraz maksymalny zasięg pracy:

 1. Liczba wiązek:
  2 wiązki – B2-40 i B2-100
  3 wiązki – B3-150
  4 wiązki – B4-250
 2. Maksymalny zasięg:
  40 m – B2-40
  100 m – B2-100
  150 m – B3-150
  250 m – B4-250
 3. Sposób pracy bariery:
  przerwanie wszystkich wiązek – B2-40, B2-100, B3-150, B4-250
  przerwanie wybranej grupy wiązek (tryb OR) – B4-250

Podział barier YOTOGI ze względu na ilość wiązek oraz maksymalny zasięg

W tabeli przedstawione zostały wybrane parametry barier podczerwieni YOTOGI

Funkcjonalności barier podczerwieni YOTOGI

1. Logika AND/OR – dostępne w przypadku bariery podczerwieni B4-250. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, bariera umożliwia wybór jednego z dwóch trybów pracy:

 • Tryb AND – zastosowanie tej metody detekcji skutkuje tym, że bariera sygnalizuje alarm dopiero wtedy, gdy przecięte zostaną wszystkie 4 wiązki
 • Tryb OR – sygnalizacja wystąpienia zagrożenia następuje w momencie przecięcia przynajmniej 2 wiązek górnych lub wiązek dolnych

Korzyści z powyższej funkcji zaobserwować można na przykład przy niskim montażu bariery podczerwieni. Jeśli tryb OR będzie uruchomiony a intruz będzie próbował przeczołgać się to również zostanie to zasygnalizowane (przecięcie 2 dolnych wiązek). Innym przykładem może być próba przeniesienia mniejszych przedmiotów przez chronioną linię (przecięcie 2 wiązek).

2. Tryb Antyfog – funkcja dostępna w przypadku wszystkich wymienionych barier podczerwieni YOTOGI. Bariera posiada dodatkowe wyjście sygnalizujące przejście urządzenia w tryb Antyfog – najczęściej w przypadku pojawienia się zamglenia lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych, dzięki czemu użytkownik systemu otrzyma informację, że na chronionym terenie pojawiły się czynniki tłumiące poziom odbieranego sygnału. A tym samym w skrajnych przypadkach np. przy dużym zamgleniu mogą pojawić się fałszywe alarmy wynikające z warunków atmosferycznych.  Taka sygnalizacja zostanie uruchomiona w momencie, gdy nastąpi spadek mocy odbieranego sygnału poniżej poziomu 50% i będzie trwał ponad minutę. Odpowiednie ustawienie przełącznika DIP-3 (pozycja ON lub OFF) spowoduje, że po przejściu bariery w tryb antyfog, przecięcie wiązek nie będzie sygnalizowane na wyjściu alarmowym (pozycja ON) lub będzie sygnalizowane (pozycja OFF).

3. Kanały pracy - wszystkie bariery podczerwieni YOTOGI posiadają możliwość wyboru jednego z czterech kanałów pracy (częstotliwości pracy). Zastosowanie różnych częstotliwości pracy eliminuje ryzyko nakładania się sygnałów z dwóch różnych barier, co może wystąpić w przypadku pracy na tym samym kanale.

4. Ustawienie czasu przerwania wiązki - bariery podczerwieni YOTOGI umożliwiają wybór jednego z czterech czasów przerwania wiązek podczerwieni. W zależności od lokalizacji montażu urządzenia i spodziewanego zagrożenia, można ten czas skrócić lub wydłużyć. Odpowiednie ustawienie czasu przerwania wiązki to istotny etap instalacji bariery podczerwieni. Zbyt długi czas przerwania wiązki może skutkować tym, że intruz przebiegnie niezauważony. Z kolei zbyt krótki czas przerwania może skutkować pojawianiem się fałszywych alarmów wynikających, na przykład, z czynników atmosferycznych oraz otoczenia (spadające liście, intensywne opady deszczu). Bariery podczerwieni YOTOGI mają możliwość ustawienia czasu przerwania wiązki: 50 ms, 100 ms, 300 ms i 700 ms. Prawidłowy dobór czasu przerwania, w połączeniu z cyfrowym filtrowaniem odbieranych sygnałów, minimalizuje ryzyko występowania fałszywych alarmów.

5. Regulacja kierunku wiązek i wskaźnik poziomu sygnału docierającego do odbiornika – opisywane bariery posiadają możliwości regulacji kątów w jakie skierowane są soczewki nadajnika i odbiornika, dzięki czemu po zainstalowaniu na ścianie lub słupku montażowym jest możliwość odpowiedniego ich skierowania (regulacja jest możliwa w zakresie ±90 stopni w poziomie oraz ±10 stopni w pionie – z wykorzystaniem pokrętła). Dodatkowo bariery podczerwieni YOTOGI posiadają elektroniczny wskaźnik poziomu sygnału ułatwiający dostrojenie bariery. W idealnych warunkach powinien on wskazywać wartość z przedziału 91-99.

Wszystkie powyższe parametry i funkcje barier można ustawiać przełączając odpowiednie przełączniki DIP, zgodnie z instrukcją obsługi. Dostęp do nich pojawia się po otwarciu obudowy. 

Opisywane bariery podczerwieni można dodatkowo wyposażyć w grzałkę z termostatem (Heater), którą można zakupić oddzielnie. Dzięki zainstalowaniu grzałki, obudowa jest mniej wrażliwa na trudne warunki środowiskowe, takie jak oszronienie lub śnieg, dzięki czemu zapewnia prawidłową pracę bariery podczerwieni w warunkach zewnętrznych przez cały rok.

Dodatkowe akcesoria - kolumny do montażu barier

Instalując bariery podczerwieni można skorzystać z kolumn montażowych na przykład producenta BUNKER, które są elementami uniwersalnymi (to znaczy mogą zostać wykorzystane przy instalacji barier podczerwieni różnych producentów). Bariery podczerwieni instalowane są na aluminiowym korpusie wewnątrz kolumny. Dzięki zastosowaniu takich obudów bariery podczerwieni mogą zostać zainstalowane w dowolnym miejscu oraz dodatkowo są zabezpieczone m.in przed aktami wandalizmu. Obudowy BUNKER dostępne są w wersji do montażu na ziemi w wersji jednostronnej (MB) co oznacza, że bariera może być zainstalowana tylko z jednej strony,  dwustronnej (PT) umożliwiającej montaż barier po obu stronach obudowy oraz jednostronnej do montażu na ścianie (MBW). Wybierać można również spośród różnych wysokości kolumn dopasowując rozwiązanie do danej instalacji.

Do kolumn zastosować można dodatkowe akcesoria ułatwiające montaż takie jak uchwyty przystosowane do zabetonowania, grzałki, dodatkowe styki antysabotażowe itd. 

Podsumowanie

Zastosowanie opisanych barier podczerwieni Yotogi, w połączeniu z instalacją systemu sygnalizacji włamania i napadu (instalacją alarmową), pozwoli na uzyskanie funkcjonalnego i kompletnego zabezpieczenia technicznego obiektu wraz z terenem zewnętrznym, na którym się on znajduje.

Jeśli po przeczytaniu masz jakieś pytania dotyczące przedstawionych urządzeń, skontaktuj się z nami: alarmy@volta.com.pl