Co to czujka dualna? Lekarstwo na fałszywe alarmy ?

  • 7303fd87ffd8e2decb6e9a5453727978

Co to czujka dualna dlatego to lekarstwo na fałszywe alarmy ?

Sposobem na eliminację problemów, z jakimi spotykają się czujki pasywnej podczerwieni jest zastosowanie czujek dualnych. Zastosowanie niezależnych torów detekcji korzystających z różnych sposobów kontroli obszaru pozwala w najbardziej skuteczny sposób wyeliminować zjawisko fałszywych alarmów. Alarm wyzwalany jest wtedy, gdy oba tory sygnalizują alarm – czyli na zasadzie iloczynu. W każdym innym przypadku czujka nie generuje sygnału alarmowego. Obie zastosowane technologie weryfikują się wzajemnie podnosząc sprawność czujki – zwłaszcza, jeżeli chodzi o odporność na fałszywe alarmy. W najpopularniejszych czujkach dualnych oprócz wspomnianej technologii pasywnej podczerwieni wykorzystywana jest technologia mikrofalowa w drugim torze detekcji. Przykładem jest doskonała czujka firmy Texecom Prestige DT

7303fd87ffd8e2decb6e9a5453727978

Detekcja ruchu dla toru mikrofalowego odbywa się dzięki wykorzystaniu zjawiska Dopplera dla fal elektromagnetycznych.  Czujnik wyposażony jest w nadajnik i odbiornik. Wysłane fale o odpowiedniej częstotliwości, odbierane są przez odbiornik. W przypadku odbicia fal od poruszającego się obiektu (człowiek) następuje zmiana częstotliwości, która rozpoznawana jest jako kryterium alarmu. Czujki dualne są znacznie bardziej odporne na fałszywe alarmy od czujek PIR. Najczęściej stosuje się je w pomieszczeniach w których występują dodatkowe źródła ciepła, w użytku domowym to np. salony wyposażone w kominek, źródła wentylacji, klimatyzacji itp.Główną zaletą i przewagą tych czujek nad detektorami pasywnej podczerwieni jest większa ich czułość a także lepsza ochrona przed fałszywymi alarmami. Czujki te łączą w sobie bardzo dobre własności detekcyjne czujek PIR w kierunku prostopadłym do osi wiązek detekcyjnych i bardzo dobre własności detekcyjne czujek mikrofalowych wzdłuż osi emitowanego promieniowania.

Tak jak w przypadku detektorów pasywnej podczerwieni również czujki dualne posiadają pewne wady. Główna wynika z natury oddziaływania fal elektromagnetycznych dużych częstotliwości z ośrodkami materialnymi. Fale elektromagnetyczne o częstotliwościach rzędu 1 GHz stosowane w technice alarmowej charakteryzują się dużą przenikalności; stąd powstaje problem umiejętnej kalibracji ich zasięgiem tak, aby nie wychodziły poza obszar chroniony a także mikroprocesorowej obróbki informacji przez nie dostarczanej.

Podobnie jak w przypadku czujek zewnętrznych PIR czujki dualne także narażone są na zmiany rozkładu temperatury powodowane przez czynniki naturalne. Faktem jest, że problem ten nie jest tak istotny jak w przypadku czujek PIR jednak nie sposób go wykluczyć. W przypadku czujek zewnętrznych dualnych odpada problem z przenikalnością mikrofal przez ośrodki materialne, który w przypadku czujek dualnych wewnętrznych miał istotne znaczenie. Pojawia się natomiast problem działania elektroniki detektorów tej grupy w warunkach atmosferycznych. Detektory tej klasy budowane są z myślą o jak najlepszym ich zabezpieczeniu przed szkodliwym działaniem wilgoci na elektronikę. Stosowane są różnego rodzaju hermetyczne obudowy a także laminaty zabezpieczające samą elektronikę detektorów.
Zatem jak najbardziej słuszne jest stwierdzenie, że  w celu ograniczenia fałszywych alarmów na obiekcie chronionym – dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie czujek dualnych.

You may also like...