iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Czujki wibracji IMPAQ S oraz IMPAQ SC - wykrywanie wibracji w powierzchni chronionej

Powrót
03.08.2022

Czujniki wibracji Texecom IMPAQ są przeznaczone do zabezpieczenia przed próbami sforsowania chronionego obiektu, szczególnie w miejscach takich jak drzwi wejściowe, okna ale również ściany budynku. Reagują one na wibracje podłoża, na którym są zainstalowane, w związku z czym w zależności od miejsca montażu ich zasięg detekcji może się różnić.

Czujniki wibracyjne IMPAQ to w szczególności dwa modele przewodowe IMPAQ S oraz IMPAQ SC. Główną różnicą pomiędzy wymienionymi modelami jest wbudowany kontaktron w przypadku wersji IMPAQ SC. 

Sposób detekcji

Czujniki IMPAQ do wykrywania wykorzystują technologię akcelerometru VIBER, który jest przetwornikiem mierzącym przyspieszenie liniowe i kątowe. Technologia ta zapewnia wyższą dokładność detekcji drgań w porównaniu z technologią piezoelektryczną (często występującą w urządzeniach nie posiadających certyfikatu Grade 2). Detekcja następuje tylko w przypadku wykrycia wibracji rozchodzących się po powierzchni (pojawiających się na skutek np. uderzeń w powierzchnię zabezpieczaną), na której została zainstalowana czujka. Zastosowana technologia jest odporna na hałas o wysokiej częstotliwości. Przekłada się to na wysoką odporność na fałszywe alarmy. Dodatkowym atutem akcelerometru VIBER jest wykrywanie ruchu w trzech płaszczyznach, umożliwia to montaż czujników IMPAQ w dowolnej orientacji (np. strop).

W celu redukcji fałszywych alarmów urządzenie może zostać ustawione w taki sposób aby nie reagować na małe wibracje, w takiej konfiguracji do uruchomienia alarmu konieczne będzie wykrycie stosunkowo dużej siły użytej do sforsowania nadzorowanej strefy. Dzięki funkcji ustawienia poziomu czułości można też dobrać odpowiedni sposób pracy urządzenia w zależności od podłoża na jakim czujka IMPAQ została zainstalowana. 

Opis konstrukcji

Sposób instalacji

Po instalacji i ustawieniu czułości należy odczekać około minutę aby urządzenie skalibrowało prawidłowo tryb pracy. Aby urządzenie po podłączeniu działało prawidłowo obie wartości rezystorów parametrycznych (dla alarmu i sabotażu) muszą zostać wybrane.

Aby zakończyć proces instalacji na końcu należy przeprowadzić test działania czujników wibracji IMPAQ z zachowaniem zaleceń producenta. Cały proces przedstawiony został na poniższym filmie. Podczas testu należy pamiętać aby uderzeń dokonywać w powierzchnię, na której zainstalowany jest czujnik, a nie bezpośrednio w urządzenie.

Podsumowanie

Czujniki wibracji IMPAQ umożliwiają dodatkowe zabezpieczenie obiektu, mogą być uzupełnieniem do zastosowanych czujek magnetycznych tworząc wspólnie kompleksowe zabezpieczenie np. pomieszczeń, w których występują okna/drzwi. Informacja o próbie wejścia pojawi się już w momencie uderzenia w okno/drzwi/ścianę a nie tak jak w przypadku samego kontaktronu dopiero w momencie gdy okno/drzwi zostanie uchylone. Interesującym rozwiązaniem jest również czujka IMPAQ SC, która posiada wbudowany kontaktron, dzięki czemu może pełnić jednocześnie dwie funkcje. Zabezpieczając okno/drzwi wystarczy zastosować jedno urządzenie, zachowując oczekiwaną funkcjonalność.

Jeśli po przeczytaniu masz jakieś pytania dotyczące przedstawionych urządzeń, skontaktuj się z nami: alarmy@volta.com.pl.